Ysgolion a grwpiau ieuenctid

Mae Anelu yn gallu darparu pecynnau a gweithgareddau amrywiol i grwpiau, i ysgolion, Sgowtiaid neu fudiadau tebyg. Rydym yn berchen ar drwydded AALA gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch sy'n ein galluogi i fynd â phlant -18 ar weithgareddau anturus. Rydym wedi dilyn proses drylwyr i sicrhau bod ein strwythur yn un safonol. Gallwch fod yn sicr bod diogelwch yn flaenoriaeth ar bob gweithgaredd sy'n cael ei gynnal gan Anelu.

Rydym yn cynnig teithiau cerdded i gopa'r Wyddfa a chopaon eraill, cyfleoedd dringo gwahanol, wylltgrefft a phecynnau natur yn ogystal â phecynnau pwrpasol i grwpiau bach a mawr. Ceir elfen addysgol i bob weithgaredd er enghraifft rhesymu, mathemateg, datrys problemau, hanes, daearyddiaeth, mynediad a chadwraeth.

Yn aml byddem yn cynllunio pecyn pwrpasol i'r cleient sy'n ein galluogi i weithio gyda'n partneriaid i sicrhau bod eich profiad gydag Anelu yn un bythgofiadwy a phositif.

Cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gallwn eich helpu i gael y gorau o'r awyr agored yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.