Yr Wyddfa - llwybr Cwellyn

Llwybr distawach i'r Wyddfa ond un sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd.Gostyngiadau ar gyfer grwpiau o bedwar neu ragor. Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

  • bobl sydd eisiau cerdded ochr orllewinol Yr Wyddfa.
  • bobl sy'n dymuno cerdded ochr ddistawach Yr Wyddfa.
  • bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Arweinydd Mynydd Profiadol
  • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£50

Cymhareb teithiau

1:10

Yr amser sy’n ofynnol

1 day

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 22 Jun 2019 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Wedi cyfarfod ger y maes parcio, byddwn yn croesi’r ffordd gan ddechrau esgyn yn raddol ar y llwybr igam-ogam. Yna bydd y llwybr yn mynd yn fwy serth ac yn ein harwain i'r prif lwybr i gopa’r Wyddfa. Byddwn yn dychwelyd ar yr un llwybr sy'n ein galluogi i weld dyffrynnoedd a chymoedd Eryri. Taith oddeutu 8 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ar waelod llwybr Cwellyn
  • 9.30yb cychwyn y daith
  • 12.30yh cyrraedd y copa
  • 1yh dechrau'r daith yn ôl
  • 4.30yh cyrraedd yn ôl yng ngwaelod llwybr Cwellyn

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Mae'r Cwellyn yn llwybr gwych ac roedd gwybodaeth a brwdfrydedd Steve wedi gwneud y diwrnod hyd yn oed yn fwy arbennig.
Teulu Reed, Lloegr


Lluniau