Yr Wyddfa - Llwybr PYG - GAEAF

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas, eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr. Mae llwybr PYG yn cynnig taith fwy heriol i gopa'r Wyddfa. Llwybr poblogaidd sydd yn cynnig golygfeydd o'r llynoedd a cymoedd ger Yr Wyddfa.Mae gostyngiadau yn berthnasol i grwpiau o bedwar neu ragor.Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

 • Bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd gaeaf ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Bobl sy'n awyddus i gael eu profiad cyntaf o daith cerdded yn yr gaeaf.
 • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar, bychain ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Arweinydd Mynydd Profiadol
 • Offer technegol
 • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£45

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 30 Jan 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas,  eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr.

Mae llwybr PYG yn ein galluogi i gyrraedd calon Yr Wyddfa. Gan ddechrau o faes parcio Pen y Pass, byddwn yn dilyn y llwybr hyd at ddechrau'r tir serth. Bydd rhannau yn gofyn am ddefnyddio’r dwylo yn ogystal â’r traed. Wrth i'r llwybr gulhau byddwn yn ymuno â’r prif lwybr i’r copa 1085 medr! Byddwn yn dychwelyd yr un ffordd ond y tro hwn cawn fwynhau golygfeydd gwahanol wrth i ni ddysgu mwy am hanes a daearyddiaeth y mynydd arbennig hwn. Taith oddeutu 7 milltir. 

 

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 8.45yb cyfarfod yn Llanberis
 • 9yb trafnidiaeth i Ben y Pass
 • 9.30yb cychwyn y daith
 • 12.30yh cyrraedd y copa
 • 1yh cychwyn y daith yn ôl
 • 4yh cyrraedd Caffi Pen Ceunant
 • 5yh cyrraedd Llanberis

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Roeddwn bob amser eisiau dringo'r trac PYG a gwnaeth Steve yn bosibl! Boi gwych a diwrnod gwych allan.
Simon, Lloegr