Yr Wyddfa - Llwybr Llanberis TAITH GAEAF

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas, eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr. Taith gaeaf ar hyd llwybr Llanberis gydag arweinydd proffesiynol fydd yn eich arwain i’r copa! Mae ein harweinyddion yn byw'n lleol ac yn wybodus iawn am yr ardal o gwmpas Yr Wyddfa. Maent oll yn ymwybodol o'r hanes sydd ynghlwm â’r Wyddfa ac ardaloedd eraill yng Ngogledd Cymru. Mae gostyngiadau yn berthnasol i grwpiau o bedwar neu ragor.Cysylltwch er mwyn trafod dyddiau preifat,


Yn addas i

 • Bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd gaeaf ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Bobl sy'n awyddus i gael eu profiad cyntaf o daith cerdded yn yr gaeaf.
 • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar, bychain ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Arweinydd Mynydd Profiadol
 • Offer technegol
 • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£45

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 20 Jan 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas,  eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr.

Byddwn yn cychwyn o Lanberis ac yn anelu am y giât mynydd ymhle fydd y llwybr yn dechrau mynd yn serth. Yna byddwn yn parhau i ddilyn y llwybr nes cyrraedd y copa! Ar ddiwrnod clir, mae’r golygfeydd o'r copa'n wych ac wrth gerdded yn ôl bydd cyfle i edrych ar draws y Fenai at Sir Fôn. 9 milltir yw pellter y daith a byddech yn falch iawn o'ch hun wedi cwblhau’r daith hon.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 9yb cyfarfod yn Llanberis
 • 9.30yb cychwyn y daith
 • 12.30yh cyrraedd y copa
 • 1yh cychwyn o'r copa
 • 4yh cyrraedd Caffi Pen Ceunant
 • 5yh cyrraedd Llanberis

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.
 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Un flwyddyn yn ddiweddarach a lluniau wedi codi ar fy ffon. Am ddiwrnod anhygoel a gawsom ni oll. Dwi'n ofn uchder ond roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau goncro fy ofn, roedd Steve wedi fy helpu yr holl ffordd.Mae'n gwneud i mi am ddringo mwy a throsodd. Diolch am eich sgiliau a'ch gwybodaeth.
Louise a ffrindiau


Lluniau