Yr Wyddfa - llwybr Llanberis

Taith ar hyd llwybr Llanberis gydag arweinydd proffesiynol fydd yn eich arwain i’r copa! Mae ein harweinyddion yn byw'n lleol ac yn wybodus iawn am yr ardal o gwmpas Yr Wyddfa. Maent oll yn ymwybodol o'r hanes sydd ynghlwm â’r Wyddfa ac ardaloedd eraill yng Ngogledd Cymru. Mae gostyngiadau yn berthnasol i grwpiau o bedwar neu ragor.Cysylltwch er mwyn trafod dyddiau preifat,


Yn addas i

 • bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • bobl sy'n awyddus i ddringo neu'n awyddus i gael profiad cyntaf ar fynydd.
 • bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Arweinydd Mynydd Profiadol
 • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£50

Cymhareb teithiau

1:10

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 16 Aug 2019 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Byddwn yn cychwyn o Lanberis ac yn anelu am y giât mynydd ymhle fydd y llwybr yn dechrau mynd yn serth. Yna byddwn yn parhau i ddilyn y llwybr nes cyrraedd y copa! Ar ddiwrnod clir, mae’r golygfeydd o'r copa'n wych ac wrth gerdded yn ôl bydd cyfle i edrych ar draws y Fenai at Sir Fôn. 9 milltir yw pellter y daith a byddech yn falch iawn o'ch hun wedi cwblhau’r daith hon.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 9yb cyfarfod yn Llanberis
 • 9.30yb cychwyn y daith
 • 12.30yh cyrraedd y copa
 • 1yh cychwyn o'r copa
 • 4yh cyrraedd Caffi Pen Ceunant
 • 5yh cyrraedd Llanberis

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.
 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Un flwyddyn yn ddiweddarach a lluniau wedi codi ar fy ffon. Am ddiwrnod anhygoel a gawsom ni oll. Dwi'n ofn uchder ond roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau goncro fy ofn, roedd Steve wedi fy helpu yr holl ffordd.Mae'n gwneud i mi am ddringo mwy a throsodd. Diolch am eich sgiliau a'ch gwybodaeth.
Louise a ffrindiau


Lluniau