Yr Wyddfa - crib ddeheuol a Llwybr Rhyd Ddu

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas, eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr. Profiad tawelach wrth gerdded y grib ddeheuol i'r Wyddfa gan ddychwelyd ar hyd llwybr Rhyd Ddu.Gostyngiadau ar gyfer grwpiau o bedwar neu ragor.Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

 • Bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd gaeaf ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Bobl sy'n awyddus i gael eu profiad cyntaf o daith cerdded yn yr gaeaf.
 • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar, bychain ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Arweinydd Mynydd Profiadol
 • Offer technegol
 • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£45

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 day

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 03 Feb 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas,  eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr.

Taith fythgofiadwy wrth i ni droedio un o lwybrau distaw'r Wyddfa. Bydd y llwybr o bentref Rhyd Ddu yn mynd â ni drwy'r chwareli gan gynnig golygfeydd o Gwm Llan a Lliwedd cyn i ni ddechrau dringo'r grib ddeheuol. Wrth nesáu at y copa bydd y llwybr yn culhau, tra bydd y dyffryn yn agor oddi tanom. Wedi darn serth byr, byddwn yn cyrraedd y copa! Byddwn yn dilyn llwybr Rhyd Ddu yn ôl sydd yn ddisgyniad graddol. Taith oddeutu 8 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 9yb cyfarfod ym maes parcio Rhyd Ddu
 • 9.30yb cychwyn am y copa
 • 1yh cyrraedd copa'r Wyddfa
 • 1.30yh dechrau'r daith yn ôl
 • 5yh cyrraedd maes parcio Rhyd Ddu

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch nel lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Mae'r grib Deheuol yn her ond arweiniodd Steve ni yn wych.
Sheena, Lloegr


Lluniau