Yr Wyddfa - crib ddeheuol a Llwybr Rhyd Ddu

Profiad tawelach wrth gerdded y grib ddeheuol i'r Wyddfa gan ddychwelyd ar hyd llwybr Rhyd Ddu.Gostyngiadau ar gyfer grwpiau o bedwar neu ragor.Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

  • bobl sydd eisiau taith fwy heriol i gopa'r Wyddfa.
  • bobl sydd eisiau profi ochr ddistawach a hanesyddol yr Wyddfa.
  • bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Arweinydd Mynydd Profiadol
  • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£50

Cymhareb teithiau

1:10

Yr amser sy’n ofynnol

1 day

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 27 Aug 2019 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Taith fythgofiadwy wrth i ni droedio un o lwybrau distaw'r Wyddfa. Bydd y llwybr o bentref Rhyd Ddu yn mynd â ni drwy'r chwareli gan gynnig golygfeydd o Gwm Llan a Lliwedd cyn i ni ddechrau dringo'r grib ddeheuol. Wrth nesáu at y copa bydd y llwybr yn culhau, tra bydd y dyffryn yn agor oddi tanom. Wedi darn serth byr, byddwn yn cyrraedd y copa! Byddwn yn dilyn llwybr Rhyd Ddu yn ôl sydd yn ddisgyniad graddol. Taith oddeutu 8 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ym maes parcio Rhyd Ddu
  • 9.30yb cychwyn am y copa
  • 1yh cyrraedd copa'r Wyddfa
  • 1.30yh dechrau'r daith yn ôl
  • 5yh cyrraedd maes parcio Rhyd Ddu

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch nel lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Mae'r grib Deheuol yn her ond arweiniodd Steve ni yn wych.
Sheena, Lloegr


Lluniau