Llwybrau pellter hir

Mae nifer o lwybrau hir yn gwau trwy Ogledd Cymru ac rydym yn falch o ddarparu arweiniad ar nifer ohonynt.


Yn addas i

  • bobl sy'n dymuno cerdded llwybrau amlwg.
  • bobl sydd eisiau dysgu mwy am hanes a diwylliant Gogledd Cymru.
  • bobl sy'n eisiau ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

2 diwrnod

Cost y teithiau

£360

Cymhareb teithiau

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

TBC

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 08 Oct 2019 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Rydym yn cynnig arweiniad i gerdded y llwybrau hir hyn yng Ngogledd Cymru: 
•    Llwybr Pererin Gogledd Cymru
•    Llwybr Llechi Eryri
•    Llwybr Arfordir Sir Fôn
Mewn cydweithrediad â'n partneriaid gallwn gynnig cymorth gyda mannau aros neu lety, trafnidiaeth a gwasanaeth arweinydd proffesiynol.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

Byddwn yn cynllunio'n amserlen i gyd fynd â'ch dymuniadau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Lluniau