Llwybr Llechi Eryri

Mae'r llwybr cerdded newydd hwn yn prysur ennill enw da fel antur sy'n eich tywys trwy galon diwydiant chwareli llechi Gogledd Cymru. Mae'n pasio trwy bentrefi prydferth, cymunedau gwledig a thirweddau trawiadol. Mae'r llwybr yn cychwyn ger dinas Bangor ac yn gorffen ym mhentref Bethesda mewn taith cylchol. Ar hyd y ffordd byddwch yn teithio o lefel y môr, ar hyd mynyddoedd, yn gwehyddu trwy chwareli ac yn darganfod adeiladau a diwydiant llechi. Byddwch yn gerdded ar hyd cyfuniad o draciau beic, llwybrau anwastad, cefn gwlad agored a llwybrau sefydledig. Am weddill 2019 ac yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus gyda'n partneriaid Hunaniaith, gallwn gynnig tri dyddiad arallo gerdded y lwybr. Fydd hyn yn canolbwyntio ar y cyfle i ddysgwyr Gymraeg neu'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau Cymraeg ac yn wir siaradwyr Cymraeg rhugl ddod a gael diwrnod cymdeithasol allan yn ardal Eryri.


Yn addas i

  • Pobl sy’n dymuno darganfod trysorau cudd Gogledd Cymru!
  • Pobl sydd eisiau antur dan ofal pobl broffesiynol, drefnus a chyfeillgar
  • Dysgwyr Gymraeg

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Arweinydd profiadol

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£10

Cymhareb teithiau

1:12

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod - Diwrnodau dysgwyr Gymraeg

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 20 Sep 2019 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 18 Oct 2019 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 22 Nov 2019 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Gellir cwblhau'r llwybr 83 milltir rhwng pump a deg diwrnod ond mae saith diwrnod fel arfer yn ddigonol. Cyfle i weld treftadaeth lechi drawiadol Gogledd Cymru a mwynhau tirwedd hardd Eryri.
Ar hyd y llwybr mae cyfleoedd i alw i mewn i leoliadau a fydd yn stampio ein "Pasbort" ac ar ôl cwblhau'r llwybr, byddwch chi'n derbyn medal a thystysgrif goffa!
Rydym yn cynnig gwasanaeth cerdded dan arweiniad llawn ar gyfer y llwybr hwn. Mae ein holl staff yn siaradwyr Cymraeg dwyieithog ac yn lleol i Ogledd Cymru ac maent hefyd wedi cael eu magu yn rhai o'r pentrefi y byddwch chi'n cerdded trwyddynt. Mae gan ein staff hefyd ffrindiau a theulu sy'n dal i weithio yn niwydiant chwarela Gogledd Cymru sy'n golygu y byddwch chi'n cael profiad wreiddiol wrth gerdded Llwybr Llechi Eryri. Byddwn yn dangos i chi elfennau arbennig Llwybr Llechi Eryri gan gynnwys gwaith llechi hudol a chwareli a sicrhau eich bod chi'n cael antur wych ar hyd y ffordd!

I archebu - Cyfatebwch y llwybr (au) yr ydych am gerdded isod  i'r dyddiad archebu wrth talu er mwyn sicrhau eich lle yn gyflym ac yn hawdd!

I pob taith byddwn yn cyfarfod am 09.45 a cychwyn cerdded am 10.00

Mae'r dyddiau isod i gyd yn dyddiau dysgwyr.


20/9/19 - Bangor i Fethesda tua 6 milltir / 5 awr - WEDI BOD


18/10/19 - Rhyd Ddu i Beddgelert tua 6 milltir/ 5 awr - WEDI BOD


22/11/19 - Betws y Coed i Capel Curig tua 6 milltir / 5 awr - WEDI BOD

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

Am weddill 2019 ac yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus gyda'n partneriaid Hunaniaith, gallwn gynnig tri dyddiad arall o gerdded.Byddwn yn canolbwyntio ar y cyfle i ddysgwyr Gymraeg neu'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau iaith Gymraeg ddod draw i gael profiad cymdeithasol wrth gerdded y Llwybr Llechi Eryri.

Cyfle i cerdded gydag eraill ond dan arweiniad proffesiynnol. Byddwn yn cwrdd yn y man cyfarfod dynodedig ac yn dilyn sgwrs diogelwch byddwn yn cychwyn ar hyd y llwybr. Byddwn yn anelu at orffen mewn caffi lleol neu efallai galw i mewn i un yn ystod y daith gerdded.

Mae cludiant dychwelyd i'r man cychwyn ar gyfer yr holl gyfranogwyr cofrestredig wedi'i gynnwys. Gall fod ar ffurf tacsis, bws mini neu drafnidiaeth gyhoeddus, yn dibynnu ar y llwybr a'r lleoliad ac wedi'i gynnwys yn y gost.

I archebu - Cyfatebwch y llwybr (au) yr ydych am gerdded isod  i'r dyddiad archebu wrth talu er mwyn sicrhau eich lle yn gyflym ac yn hawdd!

Mae'r dyddiau isod i gyd yn dyddiau dysgwyr.

I pob taith byddwn yn cyfarfod am 09.45 a cychwyn cerdded am 10.00

20/9/19 - Bangor i Fethesda tua 6 milltir / 5 awr - WEDI BOD


18/10/19 - Rhyd Ddu i Beddgelert tua 6 milltir / 5 awr - WEDI BOD


22/11/19 - Betws y Coed i Capel Curig tua 6 milltir / 5 awr - TAITH YN LLAWN!!


Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.
Darllenwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

I have been on guided hikes in the Snowdonia mountains before, this time it was different; Snowdonia is Stephen's childhood playground, he helps you see the mountains through a different, fascinating and beautiful lense.I was blessed to see the famed wild Carneddau ponies. If you want to do more than just visit and summit a peak, I can't recommend Stephen enough. He is clearly a professional, accomplished mountaineer and instructor but also part of this community, you get a window into all that is magical about North Wales, Snowdonia National Park and the community that lives there. I'll be back!!
Vanessa


Lluniau