Llwybr Llechi Eryri

Mae’r llwybr newydd hwn yn mynd drwy galon diwydiant chwareli llechi Gogledd Cymru. Eir drwy bentrefi hardd, cymunedau gwledig Cymraeg a thirluniau trawiadol. Mae'r daith yn cychwyn ger dinas Bangor ac yn dod i ben ym mhentref Bethesda trwy lwybr cylchol. Ar hyd y ffordd, byddwch yn teithio o lefel y môr, drwy lwybrau mynydd, gwehyddu drwy chwareli llechi ac adeiladau wrth gerdded ar hyd cyfuniad o lwybrau beicio, troed, cefn gwlad agored a llwybrau sefydledig. Ar ôl cwblhau'r llwybr, byddwch yn derbyn medal a thystysgrif!


Yn addas i

  • Pobl sy’n dymuno darganfod trysorau cudd Gogledd Cymru!
  • Pobl sy’n chwilio am antur wefreiddiol yn Eryri!
  • Pobl sydd eisiau antur dan ofal pobl broffesiynol, drefnus a chyfeillgar

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Tystysgrif Presenoldeb
  • Llety
  • Arweinydd profiadol

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

7 diwrnod

Cost y teithiau

£730

Cymhareb teithiau

1:12

Yr amser sy’n ofynnol

7 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 23 Aug 2019 - ( 7 diwrnod )

Dechrau: 21 Sep 2019 - ( 7 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Gellir cwblhau’r llwybr 83 milltir rhwng pump a deg niwrnod ond mae saith diwrnod fel arfer yn ddigon i'w gwblhau. Mae hyn yn ein galluogi i fwynhau’r daith a'r ardaloedd bendigedig yr eir trwyddynt.

Ar hyd y llwybr, byddwn yn galw mewn lleoliadau gwahanol a fydd yn stampio ein ‘Pasbort’. Ar ôl cwblhau'r llwybr, byddwch yn derbyn medal a thystysgrif!


Rydym yn cynnig gwasanaeth tywys ar gyfer y llwybr hwn. Mae ein holl staff yn siarad Cymraeg ac maent yn byw yn lleol yn Eryri – fe'u magwyd yn rhai o'r pentrefi y byddwch yn cerdded drwyddynt. Mae gan ein staff ffrindiau a theulu sy'n dal i weithio yn chwareli Gogledd Cymru, sy’n golygu y cewch brofiad gwirioneddol unigryw wrth gerdded Llwybr Llechi Eryri. Byddwn yn dangos lleoliadau arbennig, cudd Llwybr Llechi Eryri, gan gynnwys gwaith llechi hudol a chwareli gan sicrhau eich bod yn cael antur wych, fythgofiadwy.


Mae dwy ddarlith gyda’r nos hefyd wedi'u cynnwys i sicrhau eich bod chi'n cael profiad cyfoethog, heb ei debyg.

Mae parcio am ddim gyda CCTV ar gael yn ystod y daith gerdded.


Cynhwysir llety saith noson sy’n dechrau cyn y diwrnod cyntaf o gerdded. Gofalir bod bagiau’n cael eu trosglwyddo o un lleoliad i’r llall felly’r cyfan sydd raid i chi ei wneud yw mwynhau'r cerdded a thynnu llawer o luniau!

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

Dros y saith niwrnod byddwn yn cwblhau'r llwybr mewn adrannau. Mae hyblygrwydd yn allweddol er mwyn sicrhau ein bod yn cwblhau'r llwybr ac rydym bob amser yn blaenoriaethu diogelwch a lles ein cleientiaid, felly fe'ch hysbysir am weithgaredd y dydd a byddwn yn gwneud ein gorau glas i wneud i chi deimlo'n rhan o'r tîm trwy gyfathrebu effeithiol.


Bydd ein tîm cefnogi yn y cefndir yn gofalu am bethau bach megis trosglwyddo bagiau o leoliadau a gwirio eich llety ond maent hefyd ar gael i’ch cynorthwyo tra byddwch chi'n cwblhau'r llwybr.


Os ydych chi'n dymuno cwblhau'r llwybr dros gyfres o benwythnosau neu mewn adrannau, gallwn drefnu dyddiadau a chostau addas i'ch helpu chi. Os hoffech chi gwblhau'r llwybr ar sail hunan-dywys, gallwn sicrhau bod yr holl gefnogaeth a gwybodaeth gennych i wneud hyn yn ddiogel.


Gallwn drefnu pecynnau wedi'u teilwra ar eich cyfer chi. Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn fod o gymorth.


Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.
 

Darllenwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

I have been on guided hikes in the Snowdonia mountains before, this time it was different; Snowdonia is Stephen's childhood playground, he helps you see the mountains through a different, fascinating and beautiful lense.I was blessed to see the famed wild Carneddau ponies. If you want to do more than just visit and summit a peak, I can't recommend Stephen enough. He is clearly a professional, accomplished mountaineer and instructor but also part of this community, you get a window into all that is magical about North Wales, Snowdonia National Park and the community that lives there. I'll be back!!
Vanessa


Lluniau