Y Glyderau - TAITH GAEAF

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas, eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr. Mae'r clogwyni serth, cribau nodweddiadol a'r tir creigiog yn gwneud y Glyderau yn dirwedd heriol. Gostyngiadau ar gyfer grwpiau o bedwar neu ragor.Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

  • bobl sydd eisiau taith fwy heriol.
  • bobl sydd eisiau cerdded tirwedd fwy cymhleth a heriol.
  • bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Arweinydd Mynydd Profiadol
  • Offer technegol
  • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£45

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 24 Feb 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas,  eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr.

Gan ddechrau yn Llyn Ogwen, byddwn yn anelu i ganol Y Glyderau. Ceir tirwedd heriol ac mae'r llethrau'n serth, yn rhydd ac yn greigiog dan draed. Bydd gofyn defnyddio dwylo i fynd dros rai rhannau. Mae'n brofiad breintiedig cerdded yn yr ardal hon sydd â golygfeydd gwych yn ogystal â thirwedd hanesyddol. Taith oddeutu 7 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ger Llyn Ogwen
  • 9yb cychwyn y daith
  • 5yh cyrraedd yn ôl yn Llyn Ogwen

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Roedd y tywydd yn ofnadwy ond gwnaeth Steve cwblhau'r diwrnod gyda'i frwdfrydedd a'i hyfforddiant yn ogystal â'i wybodaeth leol. Fyddwn yn dewis Anelu eto.
Mike a Jane, Lloegr


Lluniau