Carneddau - TAITH GAEAF

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas, eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr. Cyfle i gerdded tirwedd wyllt ac unigryw'r Carneddau o dan arweiniad proffesiynol.Gostyngiadau ar gyfer grwpiau o bedwar neu ragor.Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

  • bobl sydd eisiau profiad o ardal fynyddig wahanol mewn awyrgylch ddiogel.
  • bobl sydd eisiau taith hirach a fwy heriol.
  • bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Arweinydd Mynydd Profiadol
  • Offer technegol
  • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£45

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 23 Jan 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas,  eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr.

Bydd y daith hon yn mynd â chi o Ddyffryn Ogwen, i fyny ar hyd ochr Ogleddol y Carneddau i Fera Bach, Carnedd Gwenllïan, Foel Grach a Charnedd Llywelyn. Bydd ein taith yn ôl yn ddibynnol ar y tywydd ond gall gynnwys copaon eraill. Diwrnod heriol yn y mynyddoedd ond gwerth chweil. Taith oddeutu 12 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ym Methesda
  • 9.30yb cychwyn y daith
  • 5.30yh cyrraedd yn ôl ym Methesda

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Mae'r Carneddau yn anhygoel! Roedd y golygfeydd a gawsom yn wych ac roeddem yn synnu pa mor dawel ydyn nhw - prin unrhyw un o gwmpas. Diolch Steve!
Tony, Lloegr


Lluniau