Bannau Brycheiniog

Mae'r Bannau yn cynnig profiad cerdded unigryw gyda llwybrau agored, golygfeydd gwych a thirwedd trawiadol.Gostyngiadau ar gyfer grwpiau o bedwar neu ragor.


Yn addas i

  • bobl sydd eisiau profiad o fynyddoedd gwahanol.
  • bobl sydd eisiau taith fwy heriol ym Mannau Brycheiniog.
  • bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Arweinydd Mynydd Profiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£50

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 10 Dec 2018 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Bydd y daith yn mynd â ni i’r ardal o amgylch Pen y Fan, Fan y Big ac ar hyd Graig Fan Ddu. Mae’r mynyddoedd yma'n heriol. Mae'r dringfeydd yn serth a'r disgyniad yr un mor serth. Mae'r llwybrau yn agored i’r elfennau ac wedi eu herydu gan gerddwyr dros y blynyddoedd. Ond mae yna rywbeth hudolus am yr ardal – unwaith rydych wedi dod yma i gerdded, byddwch yn hiraethu am gael dod yn ôl. Taith oddeutu 13 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

  • 6yb trafnidiaeth yn gadael Bethesda
  • 9.30yb cyfarfod a cychwyn y daith
  • Taith bedol y Bannau Brycheiniog
  • 5.00yh dychwelyd yn ôl i'r man dechrau
  • 5.30yh cychwyn am Gogledd Cymru

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrsLluniau