Teithiau Tywys Teulu yn Eryri

Mae ein teithiau cerdded tywys teuluol yn Eryri wedi'u teilwra i bob grŵp fel bod eich profiad yn unigryw ac rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod chi'n gadael gydag atgofion arbennig o'ch diwrnod yn cerdded yng Ngogledd Cymru. Bydd eich tywysydd yn gymwysedig, wedi'i yswirio ac yn brofiadol. Mae ein holl tywysyddion hefyd yn siaradwyr Cymraeg rhugl a byddant yn dod â chwedlau'r ardal yn fyw trwy esbonio'r ystyron y tu ôl i'r enwau Cymraeg. Mae nhw i gyd hefyd yn "Llysgenhadon Eryri" sy'n golygu eu bod wedi cael hyfforddiant ac asesiad pellach i sicrhau bod ganddyn nhw wybodaeth unigryw ac arbennig i gyfoethogi'ch diwrnod. Gallwn ddarparu codi a gollwng trwy drefniant ymlaen llaw ar gyfer hyd at wyth cleient gyda'n cerbyd cyfforddus sydd hefyd â digon o le i'ch bagiau.

Mae gennym amrywiaeth eang o deithiau cerdded tywys sy'n amrywio o teithiau natur lefel isel a llwybrau hanes i anturiaethau mynyddig mwy egnïol. Mae'r lleoliadau'n amrywio o Ynys Môn i lawer o ardaloedd yn Eryri. Dyma ddetholiad o'r teithiau cerdded rydyn ni'n eu cynnig:
Gwarchodfa Natur Tre Ceiri / Yr Eifl - golygfeydd gwych, amrywiaeth o dir a llawer o hanes a bywyd gwyllt
Dinas Emrys - dysgwch am y frwydr enwog rhwng dreigiau wrth gerdded trwy goedwigoedd hynafol a gorffen gyda choffi mewn caffi lleol
Beddgelert o Nantmor - drosodd a thrwy hen ddyffryn mwyngloddio, i Llyn Dinas ac yn ôl ar hyd llwybr lefel isel i Beddgelert i gael hufen iâ wrth lan yr afon!
Ynys Llanddwyn - lleoliad arfordirol syfrdanol ar Ynys Môn lle rydyn ni'n cerdded trwy warchodfa natur i ynys ramantus Ynys Llanddwyn
Llwybr Llechi Eryri - llwybr cymharol newydd sy'n ymdroelli trwy'r diwydiant llechi a chymunedau Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig y llwybr cyfan neu mewn rhannau dros ddyddiau penodol. Llwybr gwych lle fydd un o'n tywysyddion yn cyfoethogi'ch profiad.
Teithiau mynydd - ffansi cyrraedd copa neu ardal fynyddig benodol ond ddim yn siŵr sut i gyrraedd yno ac yn ôl yn ddiogel? Bydd ein tywyswyr proffesiynol yn gofalu am y llywio, yn gofalu amdanoch ac yn sicrhau eich bod yn cael diwrnod allan gwych. Mae ardaloedd y Carneddau, Glyderau a'r Wyddfa i gyd ar stepan ein drws.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat a gostyngiadau grŵp. Rydym yn cynnig y teithiau cerdded hyn trwy'r haf a'r gaeaf a gallwn drefnu dyddiad sy'n addas i chi.

Mae Anelu yn ddarparwr awdurdodedig o dan yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgaredd Antur (AALA), sy'n caniatáu inni gynnig gweithgareddau anturus i rai dan 18 oed gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid, grwpiau sgowtiaid a theuluoedd. Mae ein holl staff yn gweithio'n rheolaidd gydag ystod eang o sefydliadau ieuenctid a gwahanol oedrannau.

Teithiau Tywys Teulu yn Eryri


Yn addas i

  • Teuluoedd
  • Ysgolion a grwpiau ieuenctid
  • Grwpiau cymysg o gallu

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Offer diogelwch grŵp
  • Tystysgrif Presenoldeb
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£180

Cymhareb teithiau

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dyddiadau

Dyddiad Teithiau Pris

Dewis dyddiad teithiau & archebu nawr!

Please enquire for dates!


Disgrifiad o’r teithiau

Holwch am ddyddiadau a theithiau cerdded sy'n addas i'ch grŵp. Ar gael trwy gydol y flwyddyn.

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y teithiau

Holwch am ddyddiadau a theithiau cerdded sy'n addas i'ch grŵp. Ar gael trwy gydol y flwyddyn.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

PRIVACY, COOKIES & GDPR POLICIES

Lawrlwytho


Lluniau