Llwybr Llechi Eryri Teithiau Tywys

Bydd ein teithiau cerdded tywysedig ar hyd Llwybr Llechi Eryri yn eich tywys trwy galon diwydiant chwareli llechi Gogledd Cymru.Byddwch yn teithio ar hyd llwybrau a arferai gael eu cerdded gan y chwarelwyr a oedd yn gweithio yn y chwareli a'r hen adeiladau llechi, sy'n nodi ein llwybr. Mae'r mynyddoedd sy'n ein hamgylchynu a'r cymoedd yr ydym yn cerdded ar eu hyd yn darparu cefndir sy'n ein hatgoffa o ba mor hyfryd yw ardal Gogledd Cymru a pha mor lwcus ydym weld gweddillion diwydiant a oedd unwaith yn ffynnu. Eich tywysydd fydd yn person lleol a fydd â'i wreiddiau yn y cymunedau rydych chi'n pasio drwyddynt ac a fydd yn darparu profiad unigryw o ansawdd gan gynnwys ynganu enwau lleoedd, straeon cyfoethog o hanes lleol a bydd yn disgrifio'r bond bythol sy'n bodoli rhwng y pobl Gymraeg a llechi.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig am un diwrnod neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp am un diwrnod.

Dyma barn David amdan ei ddiwrnod gyda ni yn cael ei dywys ar y Llwybr Llechi Eryri:

"Cerddodd pedwar ohonom ran o'r Llwybr Llechi (Capel Curig i Fethesda) gyda Steve fel ein tywysydd. Roedd yn ddiwrnod rhyfeddol. Roedd y golygfeydd, wrth gwrs, yn syfrdanol - ac yn amrywiol. Yr hyn a wnaeth hyn yn arbennig, serch hynny, oedd y wybodaeth leol unigryw y gall dim ond rhywun fel Steve ei hychwanegu. Fe wnaethon ni ddysgu cymaint am y fflora a'r ffawna, hanes natur a hanes cymdeithasol. Hon oedd ein hail daith gerdded dan arweiniad Anelu, ac nid hon fydd ein olaf. Roedd ein profiad cyfan o'r radd flaenaf. Ni allaf eu hargymell yn ddigon uchel."

Llwybr Llechi Eryri Teithiau Tywys


Yn addas i

  • Ffrindiau a theuluoedd
  • Unigolion
  • Grwpiau ffurfiol
  • Elusennau

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Offer diogelwch grŵp
  • Tystysgrif Presenoldeb
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£180

Cymhareb teithiau

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dyddiadau

Dyddiad Teithiau Pris

Dewis dyddiad teithiau & archebu nawr!

Please enquire for dates!


Disgrifiad o’r teithiau

Mae'r pris archebu ar gyfer diwrnod unigryw o dywys ar Lwybr Llechi Eryri.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig am un diwrnod neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp am un diwrnod. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal. Mae gennym Wobr Llysgennad Aur Eryri sy'n golygu ein bod wedi buddsoddi amser ac ymdrech i wella ein gwybodaeth fel eich bod chi'n cael profiad o'r radd flaenaf.

Gellir rhannu'r llwybr yn adrannau ac rydym yn darparu ar eu cyfer i gyd, p'un ai fel diwrnodau unigol neu fel profiad cyfan dros saith diwrnod.

Mae ein holl staff yn siaradwyr Cymraeg dwyieithog ac yn lleol i Ogledd Cymru ac maent hefyd wedi cael eu magu yn rhai o'r pentrefi y byddwch chi'n cerdded trwyddynt.

Os nad yw dyddiadau ein gwefan yn cyfateb i'ch argaeledd yna cysylltwch â ni fel y gallwch archebu diwrnod sy'n addas i chi.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat a gostyngiadau grŵp. Rydym yn cynnig y teithiau cerdded hyn trwy'r haf a'r gaeaf a gallwn drefnu dyddiad sy'n addas i chi.

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y teithiau

I archebu - dewisiwch  y llwybr (llwybrau) isod yr ydych am gerdded i'r dyddiad archebu wrth y ddesg dalu a sicrhau eich lle yn gyflym ac yn hawdd!

Mae'r holl ddyddiadau isod yn ddyddiadau agored lle byddwch chi'n rhan o grŵp.

Ar gyfer pob taith gerdded byddwn yn cwrdd am 09.00yb ac yn dechrau cerdded erbyn 09.30yb.

Disgwyliwn orffen cerdded erbyn 5yh bob dydd gyda chludiant yn ôl i'r man cychwyn i'w drefnu ac i adlewyrchu gofynnion Covid ar yr adeg.

13 Ionawr 2021 - Bangor i Llanberis trwy Fethesda oddeutu 10 milltir

27 Ionawr 2021 - Llanberis i Nantlle trwy Waunfawr, tua 10 milltir

10 Chwefror 2021 - Nantlle i Beddgelert trwy Rhyd Ddu, tua 10 milltir

24 Chwefror 2021 - Beddgelert i Tanygrisiau trwy Croesor, tua 10 milltir

10 Mawrth 2021 - Tanygrisiau i Benmachno trwy Lan Ffestiniog, tua 10 milltir

24 Mawrth 2021 - Penmachno i Capel Curig trwy Betws y Coed, tua 12 milltir

7 Ebrill 2021 - Capel Curig i Fethesda, tua 12 milltir

Mae'r archebion yma ar gyfer diwrnodau unigol.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Cysylltwch â ni os ydych am archebu'r saith diwrnod cyfan ac i gael gostyngiadau grŵp / aml ddiwrnod.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

Darllenwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

PRIVACY, COOKIES & GDPR POLICIES

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Cerddodd pedwar ohonom ran o'r Llwybr Llechi (Capel Curig i Fethesda) ddoe gyda Steve fel ein tywysydd. Roedd yn ddiwrnod rhyfeddol. Mae'n ddarn eithaf gwastad, 12 milltir o hyd. Roedd y golygfeydd, wrth gwrs, yn syfrdanol - ac yn amrywiol. Yr hyn a wnaeth hyn yn arbennig, serch hynny, oedd y wybodaeth leol unigryw y gall dim ond rhywun fel Steve ei hychwanegu. Fe wnaethon ni ddysgu cymaint am y fflora a'r ffawna, hanes natur a hanes cymdeithasol. Hon oedd ein hail daith gerdded dan arweiniad Anelu Aim Higher, ac nid hon fydd ein olaf. Roedd ein profiad cyfan o'r radd flaenaf. Ni allaf eu hargymell yn ddigon uchel.
David

I have been on guided hikes in the Snowdonia mountains before, this time it was different; Snowdonia is Stephen's childhood playground, he helps you see the mountains through a different, fascinating and beautiful lense.I was blessed to see the famed wild Carneddau ponies. If you want to do more than just visit and summit a peak, I can't recommend Stephen enough. He is clearly a professional, accomplished mountaineer and instructor but also part of this community, you get a window into all that is magical about North Wales, Snowdonia National Park and the community that lives there. I'll be back!!
Vanessa


Lluniau