Carneddau Teithiau Tywys

Profiad unigryw o fynyddoedd gwyllt y Carneddau gyda'n teithiau cerdded tywysedig. Byddwn yn mynd â chi i ardaloedd llai ymweliedig, gyda golygfeydd godidog draw i Ynys Môn, yr Wyddfa , y Glyderau ac ymhellach i ffwrdd. Mae'r Carneddau yn gartref i gynefinoedd prin ac olion archeolegol ac mae siawns bob amser o gael cipolwg ar y Cudyll Coch neu'r Barcud Coch ar hyd eich taith! Mae'r Carneddau yn cynnig teimlad mwy anghysbell ac ni ddylid eu tanamcangyfrif ond mae ein tywyswyr yn gymwysedig, yn brofiadol ac wedi'u hyswirio ac rydym yn cynnig y teithiau cerdded hyn trwy gydol y flwyddyn felly byddwch mewn dwylo diogel!

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat a gostyngiadau grŵp. Rydym yn cynnig y teithiau cerdded hyn trwy'r haf a'r gaeaf a gallwn drefnu dyddiad sy'n addas i chi.

Dyma be oedd gan Dafydd o Gonwy i'w ddweud amdan ei daith grwp ar y Carneddau:

"Diolch am ddiwrnod gwych Steve. Mae'n wych mynd allan yn y mynyddoedd ac ymweld â lleoedd nad ydw i wedi bod iddyn nhw ers blynyddoedd lawer. Fe welwn ni chi eto yn fuan!"

Carneddau Teithiau Tywys


Yn addas i

  • Ffrindiau a theuluoedd
  • Unigolion
  • Bobl sydd eisiau taith tywys hirach a fwy heriol.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Offer diogelwch grŵp
  • Tystysgrif Presenoldeb
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£180

Cymhareb teithiau

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dyddiadau

Dyddiad Teithiau Pris

Dewis dyddiad teithiau & archebu nawr!

Please enquire for dates!


Disgrifiad o’r teithiau

Bydd y daith dywys hon yn mynd â chi o bentref Bethesda yn Nyffryn Ogwen, ar draws ochr ogleddol y Carneddau i gopa Bera Bach, Carnedd Gwenllian, Foel Grach a Carnedd Llewelyn.

Bydd eich arweinydd yn tynnu sylw at nodweddion sy'n ymwneud â hanes, daeareg a natur o'ch cwmpas fel rhan o'ch diwrnod.

Bydd ein llwybr yn nol yn dibynnu'n bennaf ar y tywydd ond byddwn yn dychwelyd i bentref Bethesda.

Diwrnod allan heriol ond diwrnod gwerth chweil sy'n cynnig profiad gwirioneddol anghysbell!

Mae'r daith hon tua 10 milltir ac mae'n addas ar gyfer cerddwyr rheolaidd.

Dylech fod yn barod i gerdded rhwng chwech ac wyth awr ar dir mynyddig ond ar gyflymder cyson.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal. Mae gennym Wobr Llysgennad Aur Eryri ac rydym yn Arbenigwr Ymweliad â'r Wyddfa sy'n golygu ein bod wedi buddsoddi amser ac ymdrech i wella ein gwybodaeth fel eich bod chi'n cael profiad o'r radd flaenaf.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat a gostyngiadau grŵp. Rydym yn cynnig y teithiau cerdded hyn trwy'r haf a'r gaeaf a gallwn drefnu dyddiad sy'n addas i chi.

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ym Methesda
  • 9.30yb cychwyn y daith
  • 5.30yh cyrraedd yn ôl ym Methesda

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

PRIVACY, COOKIES & GDPR POLICIES

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Diolch am ddiwrnod gwych Steve. Mae'n wych mynd allan yn y mynyddoedd ac ymweld â lleoedd nad ydw i wedi bod iddyn nhw ers blynyddoedd lawer. Fe welwn ni chi eto yn fuan!
Dafydd o Gonwy

Mae'r Carneddau yn anhygoel! Roedd y golygfeydd a gawsom yn wych ac roeddem yn synnu pa mor dawel ydyn nhw - prin unrhyw un o gwmpas. Diolch Steve!
Tony o Birmingham


Lluniau