Ysgol Felinheli (06/02/2019)

Ysgol Felinheli

Oherwydd y tywydd gaeafol, ail-drefnwyd ein taith cerdded gydag Ysgol Felinheli ac aethom ar daith gerdded 6.5 milltir o Rhyd Ddu i Beddgelert. Cawsom fynd draw am Llyn Llywelyn am ginio ac roedd cyfleoedd ar gael ar gyfer gwaith maes, hanes, natur a ddigon o awyr iach!


Ysgol Felinheli Gallery