Yr Wyddfa 18/1/19 (18/01/2019)

Yr Wyddfa 18/1/19

Newid sylweddol heddiw ar yr Wyddfa gydag eira i lawr i 400 metr, rhew ar y llwybrau a tywydd heriol, gan gynnwys gwyntoedd cryf a gwelededd cyfyngedig! Mae hyn i gyd yn golygu y dylech wisgo a cludo dillad ac offer addas a hefyd gallu eu defnyddio'n effeithlon. Mae gallu llwyddo i ddefnyddio map a chwmpawd yn bwysig gan fod rhannau helaeth o'r llwybrau ar yr Wyddfa o dan eira ac nid yw'n hawdd eu dilyn, yn enwedig mewn cwmwl isel. Os yw hyn i gyd yn codi pryder arnoch, yna dowch ar ein cyrsiau sgiliau gaeaf un diwrnod yn Eryri. Byddwn ni'n eich dysgu popeth y mae angen i chi wybod i deithio'n ddiogel yn y mynyddoedd yn ystod y gaeaf!


Yr Wyddfa 18/1/19 Gallery