Ynys Llanddwyn (28/06/2019)

Ynys Llanddwyn

Diwrnod braf, difyr a hollol pleserus gydag Ysgol Gynradd Amlwch wrth fynd am taith i Ynys Llanddwyn. Natur, bywyd gwyllt, daearyddiaeth, hanes lleol, pererindod, awyr agored, Iaith Gymraeg, darganfod, cerdded, cyd weithio, amgylchedd a gwlychu traed! Amser bendigedig!!


Ynys Llanddwyn Gallery