Taith Parc Cenedlaethol (11/10/2021)

Taith Parc Cenedlaethol

Falch iawn cael arwain y daith cerdded ar draws y Carneddau ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddoe. Hwn oedd y diwrnod cyntaf o raglen wythnos o weithgareddau i ddathlu'r 70 mlynedd ers dynodi'r Parc Cenedlaethol. Aeth y taith â ni o Conwy, wrth ochr Tal y Fan, hyd at Foel Fras a draw i Pen yr Ole Wen a gorffen yn Llyn Ogwen. Tywydd gwych, 18 milltir, dros 1600 metr o esgyniad a thaith gerdded 10.5 awr yn creu diwrnod cofiadwy! Diolch i Arwel am cyd arwain a phob lwc i bawb sy'n ymwneud â gweddill gweithgareddau'r wythnos !!


Taith Parc Cenedlaethol Oriel