Taith lefel isel (11/06/2019)

Taith lefel isel

Roedd y tywydd yn ein hatal rhag mynd yn uchel felly dewiswyd llwybr lefel isel gydag Ysgol Rhiwlas. Mae llwybr Rhyd Ddu i Feddgelert yn daith gerdded dda y gellir ei hymestyn i gynnwys ymweliad â Llyn Llywelyn.


Taith lefel isel Gallery