Taith elusennol arfordirol Ynys Mon (25/09/2021)

Taith elusennol arfordirol  Ynys Mon

Ymdrech wych gan bawb yn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant ar y daith gerdded o Cemaes i Moelfre ddoe. Roedd y tywydd ar ein hochr ni gyda olygfeydd gwych ar hyd yr her 20 milltir.


Taith elusennol arfordirol Ynys Mon Oriel