Sgiliau gaeaf gwyntog! (03/02/2019)

Sgiliau gaeaf gwyntog!

Criw ardderchog ar ein cwrs sgiliau gaeaf penwythnos. Roedd y tywydd yn heriol ond cawsom ddiwrnod gwych yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer teithio yn y gaeaf yn ddiogel neu sut i "gaeafu" eich diwrnod. Roedd hyn yn cynnwys cynllunio, tywydd, dewis llwybrau, dillad ac offer, caib rhew a chramponau a llawer mwy. Gall amodau gaeaf fod yn anrhagweladwy ond mae Eryri yn cynnig nifer o opsiynau ac amrywiaeth o diroedd ar gyfer sgiliau cerdded yn y gaeaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau ohono tra mae hi yma!


Sgiliau gaeaf gwyntog! Gallery