Penwythnos Eryri (09/02/2019)

Penwythnos Eryri

Ymunodd Nick a Nina â ni am becyn penwythnos o sgiliau gaeaf a mynydd yn Eryri. Ar ôl trafod sut i gynllunio teithiau cerdded mynyddig, gan gynnwys meddwl am y tywydd, dewis llwybrau addas, dillad ac offer, fe wnaethom fentro i fyny'r llwybr PYG a roddodd gyfleoedd da i edrych ar ddilyniant cerdded yn y gaeaf. Mae sgiliau cerdded yn bwysig yn enwedig yn ystod y gaeaf ac yna'n ein harwain i ddefnyddio'r caib rhew ac yn y pen draw yn cyflwyno cramponau. Rydym yn annog defnyddio helmed lle bo'n briodol ac er bod hyn yn dewis personol, mae'n syniad da cael un yn eich bag os ydych am fentro ar tir serth yn y gaeaf. Roedd yr amodau ar lefelau uchaf y mynydd yn ddelfrydol ar gyfer rhoi hyn i gyd gyda'i gilydd ac roedd y taith nol lawr ar hyd y trac PYG yn golygu y gallem edrych ar opsiynau eraill gan gynnwys defnyddio technegau gwahanol ar gyfer dod lawr llethrau eira a diogelwch personol ar dir serth. Ar y Sul, aethom tuag at ardal Moel Siabod i ganolbwyntio ar sgiliau Mynydd a llywio yn benodol. Roedd Nina a Nick yn awyddus i ailgyfarwyddo eu hunain gyda defnyddio map a chwmpawd. Edrychom ar yr holl gamau sylfaenol a sut i ddefnyddio'r technegau mwyaf addas ar gyfer mordwyo mewn tir mynyddig. Ychwanegwch at hyn ddefnydd ymarferol o ddefnyddio lloches argyfwng a thrafodaethau ynghylch peryglon a gweithdrefnau brys yn golygu bod y penwythnos yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol, sgiliau newydd, adfywio'r sgiliau presennol ac yn edrych ymlaen at gael eu anturiaethau eu hunain gyda mwy o hyder yn eu gallu eu hunain.


Penwythnos Eryri Gallery