Newyddion

Scarlets rygbi

Scarlets rygbi

(07/09/2021)

Allan gyda thîm rygbi Scarlets ar Yr Wyddfa ddoe mewn tywydd poeth iawn! Fe wnaethom ddarparu adloniant hanner amser ar ffurf darlithoedd diddordeb...

Taith mynydda

Taith mynydda

(07/09/2021)

Tra roedd tim allan gyda'r Scarlets ar yr Wyddfa, roedd Smurf yn mynd ag Adrian allan ar daith sgiliau mynydd pwrpasol wedi'i theilwra ar y Glyderau....

Scramblo a llywio

Scramblo a llywio

(06/09/2021)

Tywydd syfrdanol ddoe tra allan gyda Paul ar ail ddiwrnod cwrs sgiliau mynydd a llywio pwrpasol. Fe wnaethom ddewis croesi Crib Goch i Garnedd Ugain...

Abseil elusennol

Abseil elusennol

(04/09/2021)

Dros y penwythnos gwnaethom ddarparu a rheoli'r abseil elusennol ar gyfer Hosbis Dewi Sant ym Mharc Morglawdd Caergybi. Mewn dau ddiwrnod, cwblhaodd...

Llwybr Watkin Cymdeithas Eryri

Allan gyda gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri heddiw, casglu sbwriel ar lwybr Watkin ar yr Wyddfa fel rhan o brosiect Caru Eryri....

BL10 Sgiliau Mynydd

BL10 Sgiliau Mynydd

(01/09/2021)

Fe wnaethon ni orffen ail ddiwrnod cwrs sgiliau mynydd 2 ddiwrnod wedi'i deilwra gyda grŵp o bobl ifanc. Mae hyn yn rhan o'u gwaith cwrs ysgol a...