Newyddion

Tre Ceiri Medi 23

Tre Ceiri Medi 23

(23/09/2021)

Tywydd sych i daith ysgol yn ardal Tre'r Ceiri wedyn ymweliad sydyn i Nant Gwrtheyrn....

Taith ysgol Yr Wyddfa

Taith ysgol Yr Wyddfa

(21/09/2021)

Diwrnod allan gwych gyda'r grŵp ysgol hwn. Dyma'r tro cyntaf i lawer o'r plant gyrraedd copa'r Wyddfa....

Yr Wyddfa 18 Medi

Yr Wyddfa 18 Medi

(18/09/2021)

Diwrnod prysur ar Yr Wyddfa ond un llwyddiannus i'n grŵp ac i lawr cyn i'r glaw gyrraedd!...

Gweithgareddau ysgolion

Wythnos prysur gydag ysgolion gynradd yn ardal Caernarfon - sesiynnau cyd weithio, datrys problemau, sgiliau map/cwmpawd, natur, amgylchedd a...

Her 15 Copa

Her 15 Copa

(11/09/2021)

Ymdrech wych gan bawb yn y grŵp oedd yn codi arian ar ran Hosbis Dewi Sant trwy ymgymryd â'r her 15 Copa dros y penwythnos. Gwnaeth y tywydd wneud...

Cwrs llywio 9 Medi

Cwrs llywio 9 Medi

(09/09/2021)

Diwrnod da ar cwrs llywio undydd gyda Karen, Alison a Sian. Llawer o sgiliau, trafod a chwerthin. Tywydd ar ein hochr ni hefyd wrth i'r glaw cadw...