Newyddion

Yr Wyddfa 4 Tachwedd 2021

Ar yr Wyddfa heddiw gydag Alasdair ac Asma. Arhosodd y tywydd yn deg trwy'r dydd a rhoddodd ardal y copa flas cynnar o'r gaeaf i ni gyda gwynt oer a...

Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru

Diwrnod gwlyb allan gyda Llysgenhadon Ifanc Llechi Cymru. Dringo ger Craig yr Undeb, Llanberis a sgiliau wylltgrefft ger Bethesda, dwy o'r ardaloedd...

Ben Nevis

Ben Nevis

(24/10/2021)

Fe dreulion ni'r penwythnos fel teulu i fyny yn Fort William, yn yr Alban. Yn ogystal â mwynhau atyniadau fel Castell Inverlochy a Neptune's...

Taith Parc Cenedlaethol

Falch iawn cael arwain y daith cerdded ar draws y Carneddau ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddoe. Hwn oedd y diwrnod cyntaf o raglen wythnos...

Sadwrn prysur

Sadwrn prysur

(09/10/2021)

Dydd Sadwrn prysur gyda Marty yn mynd â thair merch i fyny crib Gogleddol Tryfan, Sonia yn helpu ar daith gylchol o Cwm Idwal tra roeddwn i'n rhedeg...

Taith elusennol arfordirol  Ynys Mon

Ymdrech wych gan bawb yn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant ar y daith gerdded o Cemaes i Moelfre ddoe. Roedd y tywydd ar ein hochr ni gyda...