Newyddion

Cwrs Llywio 8/12/21

Cwrs Llywio 8/12/21

(08/12/2021)

Amodau heriol ar gyfer ein cwrs llywio undydd ond wedi ymarfer llawer gan gynnwys mapiau graddfa wahanol, sut i ddefnyddio map a chwmpawd gyda'i...

Yr Wyddfa 30/11/21

Yr Wyddfa 30/11/21

(30/11/2021)

Allan yn adrodd ar amodau dan draed yr Wyddfa heddiw - dadmer ar draws y mynydd gyda rhannau o eira a rhew....

Profiad Wylltgrefft a Choetir

Llawer o hwyl gydag ysgol gynradd leol gyda profiad deuddydd o Wylltgrefft / Coetir. Llenwyd y ddau ddiwrnod â chyfleoedd i archwilio coetir, dysgu...

Llywio Nos

Llywio Nos

(24/11/2021)

Cynhaliwyd ein sesiwn llywio nos Tachwedd o amgylch ardal Cwm Idwal a rhoddodd ddigon o gyfleoedd i ymarfer y grefft o fynd o A i B yn y tywyllwch...

Amodau dan draed Yr Wyddfa

Y gaeaf hwn byddwn unwaith eto yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri trwy weithio gyda'r Adran Wardeiniaid i ddarparu adroddiadau wythnosol ar...

Mynyddoedd Yr Alban

Mynyddoedd Yr Alban

(16/11/2021)

Yr wythnos diwethaf fe wnaethom fentro i'r Alban i dreulio ychydig ddyddiau yn adnewyddu sgiliau personol ar gyfer y gaeaf gan gynnwys llywio, dewis...