Newyddion

Cymorth Cyntaf

Cymorth Cyntaf

(17/03/2022)

Rhan hanfodol o weithio yn yr awyr agored yw sicrhau bod gennym gymhwyster Cymorth Cyntaf cyfredol. Safon y diwydiant yw cwrs Cymorth Cyntaf REC dros...

Llywio ar y Carneddau

Llywio ar y Carneddau

(14/03/2022)

Aeth ein cwrs llywio undydd diweddaraf â ni i'r Carneddau ac ar hyd ardaloedd distawach a roddodd teimlad mwy anghysbell i'r diwrnod. Y nod oedd...

Cwrs Penwythnos Evertrek

Allan gyda chleientiaid o EverTrek dros y penwythnos. Cwpl o ddyddiau gwyntog a gaeafol ond arhosodd yn sych. Daethom o hyd i ychydig o eira ddydd...

Penwythnos Crianlarich

Penwythnos Crianlarich

(21/02/2022)

Braf oedd cyrraedd yr Alban am benwythnos i ffwrdd gyda ffrindiau. Fel bob amser, gall yr Alban gynnig cymysgedd o dywydd ac amodau oedd y tro hwn yn...

Cwrs Llywio Carneddau

Cwrs Llywio Carneddau

(09/02/2022)

Teimlo fel Gwanwyn ar gyfer cwrs llywio ar y Carneddau. Oer iawn ar y topiau ond llwyddwyd i teithio o gwmpas i wneud y mwyaf o’r golygfeydd draw i...

Taith Gaeaf Ysgol Yr Wyddfa

Diwrnod gwyntog o aeaf ar yr Wyddfa gyda'r criw yma o bobl ifanc. Ymdrech wych gyda hyn yn profiad mynydda cyntaf i lawer ohonynt. Gwers dda mewn...