Newyddion

Wythnos Ysgolion

Wythnos Ysgolion

(29/04/2022)

Wythnos brysur o weithgareddau ar tir ysgolion ac allan yn yr awyr agored gydag ysgolion cynradd yr wythnos hon. Sesiynau llywio a darllen mapiau yn...

Cwrs Llywio 25 Ebrill

Cwrs Llywio 25 Ebrill

(25/04/2022)

Dechreuon ni'r wythnos gyda chwrs llywio a mynd draw i Elidir Fawr am ychydig o ymarfer o fewn taith mynydd. Bob amser yn lleoliad da ar ddiwrnodau...

Penwythnos Gweithgareddau

Penwythnos prysur i Neil a'i ffrindiau ar eu penwythnos o weithgareddau gyda ni. Aethon ni â nhw i badlfyrddio, beicio a cherdded i fyny'r Wyddfa!...

Penwythnos y Pasg

Penwythnos y Pasg

(19/04/2022)

Roedd penwythnos y Pasg yn brysur gyda chwrs Sgiliau Mynydd, diwrnod preifat i ddau ar y Glyderau a sesiwn wylltgrefft teuluol. Roedd y tywydd yn...

Dechrau prysur i Gwanwyn

Dechrau prysur i’r Gwanwyn gyda phecynnau sgiliau awyr agored i ysgolion, sesiwn dringo a wylltgrefft a taith sydyn unigol ar hyd y Glyderau. Daeth...

Amodau Gaeaf Yr Wyddfa

Amodau Gaeaf Yr Wyddfa

(29/03/2022)

Heddiw oedd fy niwrnod olaf yn gweithio ar cytundeb Amodau Gaeaf yr Wyddfa. Wedi'i reoli gan y gwasanaeth wardeiniaid o fewn Awdurdod Parc...