Llywio 7/5/22 (07/05/2022)

Llywio 7/5/22

Tywydd gwych ar gyfer ein cwrs llywio diweddaraf. Mwynhawyd golygfeydd godidog o'r Carneddau draw i'r Glyderau ac Ynys Môn. Er bod cymylau isel a glaw yn gallu ychwanegu at cyrsiau llywio, mae’n braf gallu cerdded a siarad a mwynhau’r ardaloedd rydyn ni’n cerdded drwyddynt yn yr heulwen! Ymdriniwyd â llawer gan gynnwys defnyddio mapiau o wahanol raddfa, cynllunio, dewis llwybr, strategaethau llywio, defnyddio'r cwmpawd i gymryd a dilyn cyfeiriannau a llawer mwy!


Llywio 7/5/22 Oriel