Llwybr Watkin (19/05/2019)

Llwybr Watkin

Allan yn tywys tîm o KUTA outdoors heddiw. Mae KUTA yn aml yn dod â chleientiaid i Gymru yn ystod eu digwyddiadau yn Swydd Efrog gan gynnwys Yorkshire 3 Peaks. Y tro hwn roedden nhw eisiau profiad o ochr ddeheuol yr Wyddfa ynghyd â dysgu am hanes lleol a chymunedau'r ardal. Dewiswyd Llwybr Watkin a roddodd lwybr tawelach i ni, yn fwy heriol nag eraill a gyda golygfeydd trawiadol. Criw gwych o bobl a diwrnod gwych ar y mynydd!


Llwybr Watkin Gallery