Hosbis Dewi Sant (07/07/2019)

Hosbis Dewi Sant

Treuliwyd y 3 diwrnod diwethaf yn arwain ac yn cefnogi Sialens Pen Llyn 3 Diwrnod Hosbis Dewi Sant .Gyda tywydd braf, golygai ein bod wedi mwynhau golygfeydd gwych wrth gerdded y llwybr arfordir. Digon i'w weld ar hyd y ffordd, cwmni gwych a thywydd ffafriol - cymysgedd perffaith ar gyfer 3 diwrnod llwyddiannus! Diolch i staff yr elusen am trefnu ac i Maggie ac Hywyn am helpu gyda'r digwyddiad ei hun ond diolch yn arbennig i bawb a gymerodd ran a chodi arian.


Hosbis Dewi Sant Gallery