Her 3 Copa Cenedlaethol (08/06/2019)

Her 3 Copa Cenedlaethol

Gaswom cyfle i drefnu her 3 Copa Cenedlaethol yn ddiweddar ar gyfer grŵp o ffrindiau a oedd yn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant. Ymdrech wych gan bawb a lwyddodd i gwblhau'r digwyddiad gyda 2 awr i'w sbario er gwaethaf tywydd garw ar Ben Nevis. Roedd trafnidiaeth yn ffafriol ar y lonydd ac fe orffennon ni gyda heulwen ar yr Wyddfa!


Her 3 Copa Cenedlaethol Gallery