Gwynedd a Mon (13/07/2022)

Gwynedd a Mon

Ein gweithgareddau ysgol olaf cyn gwyliau’r haf oedd taith gerdded leol o amgylch Moelyci a sesiwn sgiliau ar dir ysgol ar Ynys Môn. Ffordd wych o orffen tymor haf yr ysgol - taith gerdded bleserus 6 milltir ar ddiwrnod heulog ac yna dysgu sgiliau bywyd i blant cynradd gan gynnwys sut i ryngweithio a chyflawni tasgau gyda'i gilydd, sgiliau mapio a chwmpawd a gwyllt grefft. Mae ein dyddiadau ysgol ym mis Medi bron yn llawn, yna byddwn yn gorffen ein rhaglen ysgolion tan fis Mawrth/Ebrill 2023.


Gwynedd a Mon Oriel