Dringo a cerdded (14/01/2019)

Dringo a cerdded

Treuliodd Rush a Brent 2 ddiwrnod mewn amodau heriol yn dysgu am dechnegau dringo a sgiliau mynydd. Fe wnaethon ni dreulio'r diwrnod cyntaf yn edrych ar sgiliau sylfaenol ac arfer da wrth dringo, sgramblo ac abseilio, yna symudon ni i dir fwy cymhleth i'w roi ar waith i gyd. Treuliwyd ein hail ddiwrnod yng Nghwm Glas gan edrych ar ddewis llwybrau hanfodol, mordwyo a sgiliau mynydd cyffredinol. Dwy ddiwrnod gwych gyda chwmni gwych!


Dringo a cerdded Gallery