Cwrs Sgiliau Gaeaf a Mynydd (13/01/2022)

Cwrs Sgiliau Gaeaf a Mynydd

Tywydd braf i Laura a ffrindiau wythnos yma ar eu cwrs preifat 2 ddiwrnod sgiliau mynydd a gaeaf. Roedd yr Wyddfa ar y rhestr felly anelwyd at y lefelau uwch lle gwelsom amodau cymysg ar gyfer datblygu sgiliau gaeaf gan gynnwys rhai darnau o eira caled i gyflwyno'r defnydd o gramponau a caib rhew. Roedd llywio hefyd ar y rhestr felly cawsom golygfeydd gwych o Foel Wnion ar yr ail ddiwrnod ac roedd yr ardal yn berffaith ar gyfer dysgu sgiliau llywio newydd ac adnewyddu rhai presennol. Ymdriniwyd â llawer o bynciau eraill dros ddau ddiwrnod gan gynnwys dillad ac offer, cynllunio, tywydd, ymwybyddiaeth o eirlithriadau yn ogystal â dewis llwybrau gaeaf, rheoli peryglon a gweithdrefnau brys. Criw gwych, tywydd braf a dau ddiwrnod gwych ar y mynyddoedd!


Cwrs Sgiliau Gaeaf a Mynydd Oriel