Côr Merched Philadelphia (18/07/2022)

Côr Merched Philadelphia

Roedd yr haul allan eto i ni arwain Côr Merched Philadelphia i lawr o Orsaf Clogwyn ar yr Wyddfa yn ôl i Lanberis. Aethant ar y trên i fyny i Clogwyn a phenderfynu y byddai taith dywys yn ffordd berffaith o orffen eu profiad ar yr Wyddfa. Mae defnyddio tywyswyr lleol a chwmni fel ein un ni yn sicrhau eich bod yn cael y profiad "Cymreig" llawn sy'n ychwanegu gwerth at y diwrnod ar ffurf gwybodaeth leol, enwau lleol Cymraeg a rhwydweithiau busnes lleol. Diwrnod gwych allan gyda criw brwdfrydig!


Côr Merched Philadelphia Oriel