Casglu Sbwriel (22/07/2022)

Casglu Sbwriel

Rydyn ni wedi treulio cwpl o ddiwrnodau dros yr wythnosau diwethaf yn arwain grwpiau o wirfoddolwyr i helpu i gasglu sbwriel ar hyd llwybrau Watkin a Llanberis ar yr Wyddfa. Mae'n ymddangos fel pe bai llai o sbwriel allan ar y llwybr felly gadewch i ni obeithio bod hyn yn realiti ac nid dim ond amseriad da! Mae hefyd yn pleser rhyngweithio â phobl o bob cefndir sy'n mwynhau'r hyn sydd gan Ogledd Cymru i'w gynnig.


Casglu Sbwriel Oriel