Caru Eryri 2022 (06/05/2022)

Caru Eryri 2022

Roeddwn i allan yn cefnogi gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri heddiw fel rhan o ymgyrch Caru Eryri. Casglwyd sbwriel ar lwybr Llanberis ar yr Wyddfa o waelod y llwybr i orsaf drenau Clogwyn ac yn ôl i lawr. Braf oedd gweld llai o sbwriel nag yn y blynyddoedd blaenorol sydd, gobeithio, yn arwydd cadarnhaol yn ogystal â thystiolaeth o brosiectau llwyddiannus fel hyn.