Ben Nevis (24/10/2021)

Ben Nevis

Fe dreulion ni'r penwythnos fel teulu i fyny yn Fort William, yn yr Alban. Yn ogystal â mwynhau atyniadau fel Castell Inverlochy a Neptune's Staircase, fe wnaethon ni gerdded y llwybr i Ben Nevis. Mae'n bob amser yn ddiwrnod mawr ac nid oedd y tro hwn yn eithriad gyda rhywfaint o dywydd heriol ar y ffordd i fyny. Roedd yn brofiad teuluol gwych a hyd yn oed yn fwy arbennig gan mai hwn oedd ein tro cyntaf fel teulu ar Ben Nevis. Gwellodd y tywydd ar gyfer y ffor lawr a roddodd olygfeydd syfrdanol inni draw i Glencoe ac ymhellach wedyn gorffen gyda phryd o fwyd gyda'r nos.


Ben Nevis Oriel