Sesiwn sgiliau darllen map

Croeso cynnes heddiw gan y cymuned yn Nefyn, Gwynedd wrth i ni cynnal sesiwn sgiliau darllen map. Llawer wedi ei drafod a dysgu a safon uchel o...

Yr Wyddfa 28/12/18

Oer, gwyntog a gwlyb ar copa'r Wyddfa heddiw. Roedd amodau yn y meusydd parcio ddim yn adlewyrchu y rhai uwch i fyny gyda rhai pobl oedd ddim wedi...

Sbwriel

Dau fag o sbwriel wedi ei lenwi ar copa'r Wyddfa heddiw. Mae na llanast hyd yn oed yn gaeaf!!...

Wyddfa 17/12/18

Eira ar rhannau ucha'r Wyddfa sydd hefyd wedi disgyn ar rhew sy wedi ei orchuddio. Angen pwyll yn ogystal ag dillad ac offer addas a'r sgiliau i...