Llwybr Llechi Eryri - Dysgwyr Cymraeg

Diwrnod gwych i orffen ein cyfres o deithiau cerdded i ddysgwyr Cymraeg ar hyd rhannau o Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Roedd siwrne...

Aled Hughes Diwrnod 5

Heddiw oedd y diwrnod olaf yn helpu cyflwynydd BBC Radio Cymru, Aled Hughes, i gyrraedd copa'r Wyddfa bum diwrnod yn olynol i godi arian ar gyfer BBC...

Aled Hughes Diwrnod 4

Daeth diwrnod 4 o her Aled Hughes â thywydd gaeafol eto a olygai fod ardaloedd uchaf yr Wyddfa gyda eira a rhew. Amser defnyddio caib rhew a dannedd...

Aled Hughes Diwrnod 3

Cyflwynwyd dannedd dringo heddiw ac roedd Aled yn meistroli’r dechneg o gerdded gan ddefnyddio dannedd dringo yn gyflym iawn. Mae hon yn dechneg...