Tro cyntaf ar Wyddfa

Mwynhaodd Hiroki ei brofiad cyntaf o gerdded mynyddoedd Cymru trwy gyrraedd dwy gopa - yr Wyddfa a Garnedd Ugain. Ymdrech wych! Diolch i Smyrff Jones...

Teithiau Wyddfa

Diwrnod allan gwych ar yr Wyddfa gyda 3 cenhedlaeth o deulu Muirhead. Fe ddefnyddion ni'r bws i gyrraedd Pen y Pass, i fyny'r PYG ac i lawr llwybr...

Eisteddfod 2019

Amser da yn yr Eisteddfod wythnos yma. Llawer o diddordeb yn ein cwmni a cyfle i siarad gyda pobl gwahanol. Diolch i Menter Iaith Conwy am y cyfle i...

Dyddiadau newydd

Mae ddyddiadau ein cyrsiau newydd ar y wefan gan gynnwys ar gyfer gaeaf 2020 yng Nghymru a'r Alban! Mae'r cyrsiau gaeaf yng Nghymru bellach yn ddau...