Newyddion

Casglu Sbwriel

Casglu Sbwriel

(22/07/2022)

Rydyn ni wedi treulio cwpl o ddiwrnodau dros yr wythnosau diwethaf yn arwain grwpiau o wirfoddolwyr i helpu i gasglu sbwriel ar hyd llwybrau Watkin a...

Côr Merched Philadelphia

Roedd yr haul allan eto i ni arwain Côr Merched Philadelphia i lawr o Orsaf Clogwyn ar yr Wyddfa yn ôl i Lanberis. Aethant ar y trên i fyny i...

Adnewyddu Sgiliau Arweinydd Mynydd

Penderfynodd Bryn a Gethin adnewyddu eu sgiliau cyn eu hasesiad Arweinydd Mynydd felly treuliwyd y diwrnod yn edrych ar y silabws a chanolbwyntio ar...

Gwynedd a Mon

Gwynedd a Mon

(13/07/2022)

Ein gweithgareddau ysgol olaf cyn gwyliau’r haf oedd taith gerdded leol o amgylch Moelyci a sesiwn sgiliau ar dir ysgol ar Ynys Môn. Ffordd wych o...

Rhosneigr i Caergybi

Rhosneigr i Caergybi

(09/07/2022)

Diwrnod mawr allan heddiw, yn arwain criw yn codi arian i Hosbis Dewi Sant. Mae’r llwybr 20 milltir o Rhosneigr i Gaergybi yn mynd heibio olygfeydd...

Moel Eilio a Cefn Du

Moel Eilio a Cefn Du

(08/07/2022)

Cadwodd Moel Eilio a Chefn Du ni’n brysur yr wythnos hon yn arwain nifer o grwpiau ysgol i fyny ac o gwmpas yr ardaloedd hyn. Yn ogystal â...