Digwyddiadau

Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • 15 Copa – i'w gwblhau mewn 24 awr neu dros 3 diwrnod!
  • 3 Copa Cymru – sialens unigryw i gyrraedd copaon Pen y Fan, Cadair Idris a'r Wyddfa.
  • Sialens bersonol neu bwrpasol – angen cymorth neu arweinwyr i gwblhau eich sialens? Cysylltwch am fwy o wybodaeth.
  • Dyddiau ymarfer – Ddim yn barod ar gyfer eich her eto? Angen trefnu arweinwyr i gael eich tîm yn barod? Cysylltwch am fwy o wybodaeth ar sut y gallwn eich helpu.

Rydym yn ymwybodol o'r effeithiau y gall digwyddiadau fel hyn eu cael ar yr amgylchedd a chymunedau.

Rydym yn awyddus i gyfrannu'n lleol ac rydym yn ymdrechu i ymweld â'r ardaloedd er mwyn egluro pwy ydym ni a sut rydym yn trefnu'r digwyddiadau hyn.

15 Copa

15 Copa

Taith dan arweiniad i rai o brif gopaon Eryri dros 3 diwrnod.Cwrs agored yw hon ond mae croeso i chwi cysylltu a ni i trafod digwyddiad personol neu'r her dros 24 awr....

Mwy