Sgiliau Mynydd

Mae ein cyrsiau sgiliau mynydd yn addas i bobl sydd eisiau trosglwyddo eu profiad yn cerdded i diroedd mwy cymhleth a heriol. Rydym yn anelu i dreulio cymaint o amser â phosib allan ar y mynyddoedd er mwyn canolbwyntio ar yr ochr ymarferol.Fydd ein hyfforddwyr profiadol yn wneud siwr eich bod yn mwynhau eich hunain wrth cerdded mynyddoedd Eryri!


Yn addas i

 • Cerddwyr sydd eisiau trosglwyddo eu profiad i diroedd mwy cymhleth a heriol.
 • Bobl sydd yn awyddus i gael y sgiliau hanfodol i gerdded mynyddoedd Prydain yn annibynnol.
 • Cerddwyr sy'n dymuno gwella eu sgiliau mordwyo.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth
 • Tystysgrif Presenoldeb

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£120

Cymhareb cwrs

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 01 Apr 2020 - ( 2 diwrnod )

Dechrau: 11 Apr 2020 - ( 2 diwrnod )

Dechrau: 09 May 2020 - ( 2 diwrnod )

Dechrau: 13 Jun 2020 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae ein cwrs Sgiliau Mynydd yn ddewis delfrydol i gerddwyr sydd â diddordeb mewn trosglwyddo eu sgiliau cerdded i dirwedd mynyddig. Mae'r cwrs yn addas i rhai sy gyda ychydig o brofiad cerdded yn yr awyr agored. Mae'r 2 ddiwrnod a dreulir gyda'n staff cyfeillgar a phrofiadol yn ffordd wych o ddysgu'r sgiliau sylfaenol cywir ar gyfer cerdded y mynyddoedd yn fwy hyderus ac annibynnol. Rydym yn sicrhau bod gennych ddigon o gyfleoedd i brofi ac ymarfer sgiliau newydd gan gynnwys defnyddio map a chwmpawd. Mae tystysgrif presenoldeb gan Anelu ar gael am y cwrs yma.

Rydym hefyd yn cynnig y fersiwn achrededig o'r cwrs Sgiliau Mynydd lle gallwch chi gofrestru gyda Mountain Training am ffi ychwanegol. Rhowch wybod i ni os ydych chi am gofrestru a gallwn eich helpu trwy'r broses.

Mae gennym rhestr o mannau aros ar waelod y tudalen yma neu cysylltwch a ni os gallwn helpu gyda'ch trefniadau.

Os nad yw ein dyddiadau yn addas i chwi cysylltwch er mwyn i ni trfenu dyddiad sy'n mwy cyfleus!

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Diwrnod 1

 1. Cyfarfod 9yb diwrnod cyntaf (o dan do)
 2. 1 awr o theori.
 3. Trafod y ffactorau sydd yn effeithio ar gynllunio taith ar fynydd gan gynnwys tywydd, dillad a thechnoleg.
 4. Datrys problemau a chynllunio taith drwy dir mynyddig.
 5. Mynediad a chadwraeth, cymorth cyntaf a gweithdrefnau argyfwng.
 6. Mordwyo yn cynnwys mapiau ac offer technegol.
 7. Taith i mewn i dir mynyddig sy'n cynnwys trafod ac ymarfer themâu'r cwrs.
 8. Diwrnod 1 yn gorffen oddeutu 5yh gydag adborth a thrafod elfennau'r ail ddiwrnod.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Diolch am yr hyfforddiant gwych! Ddaru ni fwynhau'r cwrs yn fawr a ddoe rhoddwyd yr sgiliau hynny i ymarfer trwy gynllunio, llywio a gyrraedd Glyder Fawr. Roeddem wrth ein bodd! Byddwn ni'n ôl ar gyfer y cwrs sgiliau gaeaf !!
Sophie a Chris

Dau ddiwrnod gwych ar gwrs sgiliau mynydd hefo Stephen. Addasodd y dysgu i weddu sgiliau pob unigolyn o fewn y grŵp. Gwnaeth hyn mewn ffordd gyfeillgar a gwybodus gyda'r lefel gywir o her.
Paul

Mynychais gwrs sgiliau mynydd yr wythnos hon gyda Stephen. Wedi dysgu digon o dechnegau ymarferol da ar lywio, cynllunio llwybrau, ac aros yn ddiogel yn y mynyddoedd. Mae pob un yn cael ei roi mewn modd tawel, heb farn. Dyn pleserus iawn a chwmni da. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy'n ceisio gwella eu sgiliau ac ennill hyder yn y mynyddoedd!
Allen

Dyn gwych, cwrs gwych, byddwn yn argymell i unrhyw un. Wedi cael amser gwych yn y mynyddoedd gyda phobl wych. Diolch i chi Steve.
Dawn


Lluniau