Sgiliau Gaeaf - Yr Alban

Cyfle i brofi mynyddoedd yr Alban ar eu gorau a'u mwyaf heriol. Cynyddwch eich wybodaeth o'r sgiliau hanfodol i gerdded mynyddoedd yr Alban yn ystod y gaeaf.


Yn addas i

  • gerddwyr sydd eisiau profi mynyddoedd Yr Alban yn ystod y gaeaf.
  • gerddwyr sydd eisiau dysgu sut i gynllunio taith ym mynyddoedd Yr Alban yn ystod y gaeaf.
  • gerddwyr sydd eisiau dysgu ac ymarfer sgiliau mordwyo a sut i ddewis a chynllunio taith ddiogel.
  • gerddwyr sydd eisiau profi cerdded ym mynyddoedd Yr Alban gyda grŵp bach, cyfeillgar.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Sesiwn nos ychwanegol / darlith
  • Llety
  • Arweinydd Mynydd Profiadol
  • Offer technegol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

4 diwrnod

Cost y cwrs

£300

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

3 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

2 ddiwrnod o gerdded yn rhai o fynyddoedd gorau Prydain wrth wella eich sgiliau cynllunio taith gan fwynhau'r mynyddoedd hyn yn ddiogel.

Byddwn yn trafod rhagolygon tywydd Gaeafol, ymwybyddiaeth tirlithriad eira, dillad, offer a sgiliau mordwyo. Bydd eich dealltwriaeth yn cael ei brofi wrth i ni gerdded dros rhai o fynyddoedd mwyaf enwog Yr Alban.

Bydd y lleoliad yn dibynnu ar y tywydd ayyb ond rydym yn debygol o gerdded copaon Ben Nevis, Cairngorm a Creag Meagaidh. Gyda'r diwrnodau yn dechrau yn fuan ac yn darfod yn hwyr mae angen cymryd pwyll wrth gerdded yn ystod y gaeaf ond mae hefyd yn cynnig cyfle prin i gael profiadau unigryw a bythgofiadwy!

Rydym angen 2 berson ar y lleiaf er mwyn cynnal y cwrs.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Diwrnod 1 - Gwener
Teithio i’r llety. Bydd cyfle i ni eich pigo ar y ffordd wrth i ni deithio i’r lleoliad.  Ar ôl cyrraedd byddwn yn cael darlith ac yn gwirio dillad ac offer. Bydd swper yn dilyn.

Diwrnod 2 - Sadwrn

Ar ôl brecwast byddwn yn dechrau ar ein diwrnod cyntaf o gerdded. Byddwn yn rhoi’r sgiliau gaeaf hanfodol ar brawf ac yn ehangu ar y sgiliau hynny drwy gydol y dydd. Byddwn yn mordwyo, yn ystyried pa lwybrau i’w dilyn ac yn codi ymwybyddiaeth am dirlithriadau.
Byddwn yn dychwelyd i’r llety ac yn cael swper mewn tafarn yn y pentref. Yna bydd darlith fer gyda thrafodaeth i ddilyn wrth i ni gynllunio ar gyfer taith diwrnod 3.

Diwrnod 3 - Sul
Byddwn yn anelu am y mynyddoedd eto i brofi mwy o awyrgylch unigryw mynyddoedd yr Alban gan adeiladu ar y sgiliau a ddysgwyd yn niwrnod 2. Byddwn yn gorffen cerdded tua 4yh ac yna’n teithio’n ôl adref. 

Amseroedd bras yw'r rhain.
Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.
 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Lluniau