Sgiliau Bryn

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu'r iseldir. Mae diogelwch wrth gerdded bryniau yn ein galluogi i fwynhau’r profiad i’r eithaf. Mae ein cwrs dau ddiwrnod wedi ei drefnu i sicrhau eich bod yn cael cymaint o amser â phosib yn yr awyr agored i ddysgu ac ymarfer y sgiliau hyn.Fydd ein hyfforddwyr profiadol yn wneud siwr eich bod yn mwynhau eich hunain wrth cerdded bryniau Eryri!


Yn addas i

 • Rai sy'n dechrau cerdded yn annibynnol ar dir bryniog.
 • Cerddwyr sydd eisiau codi hyder wrth ddefnyddio sgiliau mordwyo ac wrth gynllunio taith.
 • Rai sydd eisiau dysgu ac ymarfer sgiliau newydd.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth
 • Llawlyfr sgiliau
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Cofrestru yn y llyfr lòg ar-lein

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£120

Cymhareb cwrs

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 27 Apr 2019 - ( 2 diwrnod )

Dechrau: 26 Aug 2019 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu fynyddoedd neu’r rhai sydd gydag ychydig o wybodaeth ynglŷn â cherdded bryniau.

Efallai eich bod yn cerdded yn rheolaidd ond yn ansicr sut i gynllunio taith a sut i fordwyo neu'n ansicr ynglŷn â'r ffactorau gwahanol sydd yn codi wrth gerdded bryniau. Mae'r pwyslais ar yr ochr ymarferol a bydd digon o gyfle i ymarfer eich gwybodaeth newydd. Rydym yn anelu i'ch gwneud yn hyderus i gerdded yn annibynnol ar fryniau.

You can also register for the accredited Hills Skills element of the course.This can be done beforehand by registering with Mountain Training and paying the additional fee of:

Gallwch cofrestru am yr elfen archrededig o'r cwrs trwy cofrestru ar wefan Mountain Training a talu'r cost ychwanegol sef:

Oedran 12-24 : £10
Oedran 25 a drosodd: £20

Fydd hyn yn cynnwys llawlyfr sgiliau, cardyn amseru, dyddiadur ar lein a tystysgrif ar ol cwblhau ein cwrs 2 ddiwrnod.

Mae gennym rhestr o mannau aros ar waelod y tudalen yma neu cysylltwch a ni os gallwn helpu gyda'ch trefniadau.

Os nad ydi ein dyddiadau yn addas i chwi cysylltwch a wnawn ein goreu i trefnu dyddiad sy'n cyfleus.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Mae'r cwrs 2 ddiwrnod yn cynnwys y canlynol:

 1. Cyfarfod am 9yb.
 2. 1 awr o theori dan do.
 3. Trafod y ffactorau sydd yn effeithio ar gynllunio taith.
 4. Tywydd a’i effaith ar gerddwyr.
 5. Dillad ac offer.
 6. Mordwyo yn cynnwys mapiau a thechnoleg modern.
 7. Mynediad a chadwraeth.
 8. Cymorth cyntaf a gweithdrefnau argyfwng.
 9. Taith fryniau lleol tra'n trafod pynciau’r cwrs.
 10. Adborth a thrafodaeth.
 11. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5.30yh pob diwrnod.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Lluniau