Sgiliau Bryn

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu'r iseldir. Mae diogelwch wrth gerdded bryniau yn ein galluogi i fwynhau’r profiad i’r eithaf. Mae ein cwrs dau ddiwrnod wedi ei drefnu i sicrhau eich bod yn cael cymaint o amser â phosib yn yr awyr agored i ddysgu ac ymarfer y sgiliau hyn.Fydd ein hyfforddwyr profiadol yn wneud siwr eich bod yn mwynhau eich hunain wrth cerdded bryniau Eryri!


Yn addas i

 • Rai sy'n dechrau cerdded yn annibynnol ar dir bryniog.
 • Cerddwyr sydd eisiau codi hyder wrth ddefnyddio sgiliau mordwyo ac wrth gynllunio taith.
 • Rai sydd eisiau dysgu ac ymarfer sgiliau newydd.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth
 • Tystysgrif Presenoldeb

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£120

Cymhareb cwrs

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 28 Mar 2020 - ( 2 diwrnod )

Dechrau: 25 Apr 2020 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu fynyddoedd neu’r rhai sydd gydag ychydig o wybodaeth ynglŷn â cherdded bryniau.

Efallai eich bod yn cerdded yn rheolaidd ond yn ansicr sut i gynllunio taith a sut i fordwyo neu'n ansicr ynglŷn â'r ffactorau gwahanol sydd yn codi wrth gerdded bryniau. Mae'r pwyslais ar yr ochr ymarferol a bydd digon o gyfle i ymarfer eich gwybodaeth newydd. Rydym yn anelu i'ch gwneud yn hyderus i gerdded yn annibynnol ar fryniau. Mae tystysgrif presenoldeb ar gael i'r cwrs yma.

Rydym hefyd yn cynnig y fersiwn achrededig o'r cwrs Sgiliau Bryn lle gallwch chi gofrestru gyda Mountain Training am ffi ychwanegol. Rhowch wybod i ni os ydych chi am gofrestru a gallwn eich helpu trwy'r broses.

Mae gennym rhestr o mannau aros ar waelod y tudalen yma neu cysylltwch a ni os gallwn helpu gyda'ch trefniadau.

Os nad ydi ein dyddiadau yn addas i chwi cysylltwch a wnawn ein goreu i trefnu dyddiad sy'n cyfleus.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

Mae'r cwrs 2 ddiwrnod yn cynnwys y canlynol:

 1. Cyfarfod am 9yb.
 2. 1 awr o theori dan do.
 3. Trafod y ffactorau sydd yn effeithio ar gynllunio taith.
 4. Tywydd a’i effaith ar gerddwyr.
 5. Dillad ac offer.
 6. Mordwyo yn cynnwys mapiau a thechnoleg modern.
 7. Mynediad a chadwraeth.
 8. Cymorth cyntaf a gweithdrefnau argyfwng.
 9. Taith fryniau lleol tra'n trafod pynciau’r cwrs.
 10. Adborth a thrafodaeth.
 11. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5.30yh pob diwrnod.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Lluniau