Mordwyo

Mae ein cyrsiau mordwyo wedi eu dylunio i sicrhau bod eich hyder yn codi wrth ddarllen map a defnyddio cwmpawd yn annibynnol. Agwedd ymarferol sydd gennym ac mae'n galluogi chwi i ymestyn eich sgiliau.


Yn addas i

  • Rai sy'n dymuno codi hyder wrth ddefnyddio map a chwmpawd.
  • gerddwyr sydd eisiau dysgu sgiliau mordwyo gan gynnwys meddalwedd mapio cyfrifiadurol.
  • gerddwyr sydd eisiau ehangu a gwella eu sgiliau mordwyo.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Tystysgrif Presenoldeb

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£120

Cymhareb cwrs

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 11 May 2020 - ( 2 diwrnod )

Dechrau: 22 Aug 2020 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae ein cyrsiau mordwyo wedi eu dylunio i godi eich hyder mewn defnyddio map a chwmpawd yn effeithiol. Yn ogystal byddem yn edrych ar ddulliau a sgiliau gwahanol o fordwyo. Mae ein hyfforddwyr yn profiadol ac yn mwy na pharod i darapru eu gwybodaeth yn ystod y cwrs.

Cerdded tirwedd bryniog fyddem fel arfer ar y cyrsiau hyn ond yn ddibynnol ar brofiad y grŵp efallai awn ymhellach i dir mynyddig. Byddem yn croesi llwybrau, tir serth, gwlyb a chreigiog ar adegau. 

Mae'r cwrs yma yn addas i safon mordwyo isel hyd at weddol.

 

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

  1. Cyfarfod am 9yb (o dan do diwrnod cyntaf)
  2. 1 awr o theori.
  3. Trafod mapiau, offer, cynllunio, tywydd, prosesau argyfwng, mynediad a chadwraeth.
  4. Taith i ymarfer mordwyo yn cynnwys dulliau gwahanol, amseru, dod o hyd i lwybrau a defnyddio map a chwmpawd yn effeithiol.
  5. Adborth. Cwrs yn gorffen oddeutu 5yh.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Amazing day out with Stephen yesterday learning essential skills. We were out all day learning how to navigate with a map and compass whilst doing a beautiful walk. Stephen was also excellent in the lead up to the day out by keeping in touch, advising on areas to stay in, recommending a lovely bed and breakfast and even providing pick up service on arrival. All the little things added up to what has been a wonderful experience. I'm going away with lots more confidence on the mountains! Thank you Aim Higher!
Kala SN, England


Lluniau