Dringo a cherdded

Diwrnod gwych allan yn dringo, abseilio ac yn dysgu sgiliau mynydd. Fydd eich hyfforddwr profiadol a cymhwysedig yn gwnued siwr eich bod yn cael y goreu o ddringo a cerdded yn ardal prydferth Eryri!


Yn addas i

  • Bobl sy'n dymuno dringo ac abseilio am y tro cyntaf.
  • Bobl sydd eisiau dysgu sgiliau a dealltwriaeth newydd.
  • Grwpiau bach neu deuluoedd.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Offer technegol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£50

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod.

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 24 Apr 2019 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 29 Jun 2019 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 07 Aug 2019 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Dewch i gael diwrnod anturus yn dringo ar graig yn y bore ac yn abseilio lawr wyneb y graig cyn cinio. Ar ôl cinio awn allan i'r dirwedd leol i ddysgu sgiliau hanfodol i gerdded yn saff dros fynyddoedd Prydain. Byddwn yn edrych ar gynllunio, mordwyo, dillad ac offer, a phrosesau argyfwng. Cewch flas ar antur yng Ngogledd Cymru a byddwch yn ennill sgiliau i fwynhau Gogledd Cymru'n saff!

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

  • Cyfarfod 9yb (tu allan).
  • Dringo ac abseilio yn y bore.
  • Cerdded yn y prynhawn.
  • Diwrnod yn gorffen oddeutu 5yh.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Stephen made me feel totally safe throughout the day.So pleased I abseiled down that cliff!
Charlotte


Lluniau