Dringo i ddechrau

Diwrnod gwych allan yn dringo, abseilio a dysgu sgiliau newydd. Bydd eich hyfforddwr cyfeillgar a chymwys yn sicrhau eich bod chi'n profi dringo yn yr awyr agored yn ddiogel. Yn ystod y dydd byddwn yn cychwyn o'r sgiliau sylfaenol, yn magu eich hyder ac yn symud ymlaen i edrych ar ôl ein gilydd ar wyneb y graig i abseilio oddi ar y graig rydych newydd ei dringo!


Yn addas i

  • Bobl sy'n dymuno dringo ac abseilio am y tro cyntaf.
  • Bobl sydd eisiau dysgu sgiliau a dealltwriaeth newydd.
  • Grwpiau bach neu deuluoedd.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Offer technegol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£65

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod.

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 22 Aug 2019 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 22 Sep 2019 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Dewch i gael diwrnod llawn o ddringo yng Ngogledd Cymru! Dechreuwn gyda'r bethau syml yn y bore i sicrhau bod gennych sylfaen dda yn y sgiliau sy'n ofynnol i ddechrau dringo'n ddiogel. Bydd hyn yn cynnwys y dillad a'r offer hyd at yr ystyriaethau amgylcheddol, dewis a gofal rhaffau, gwahanol glymau, systemau a dulliau dringo. Ein nod yw rhoi blas i chi o antur a sicrhau bod gennych y sgiliau cywir i fwynhau hyd yn oed mwy o'r hyn sydd gan Ogledd Cymru i'w gynnig!

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad oes ganddynt lawer o wybodaeth am ddringo, sy'n ddechreuwyr neu a allai fod wedi dringo o'r blaen ac sy'n dymuno cael diweddariad trylwyr! Byddwn yn anelu at ddringo mewn dau leoliad gwahanol os yn bosibl ac os yw'r tywydd yn ein herbyn, byddwn yn defnyddio waliau dringo lleol am hanner diwrnod.

Mae trafnidiaeth yn ystod y cwrs wedi ei gynnwys.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

  • Cyfarfod 9yb (tu allan).
  • Dringo ac abseilio
  • Diwrnod yn gorffen tua 4yh.

Mae amseroedd yn fras

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Stephen made me feel totally safe throughout the day.So pleased I abseiled down that cliff!
Charlotte


Lluniau