Cerdded Gaeaf yng Nghymru

Cyflwyniad i gerdded yn ystod y gaeaf ym mynyddoedd Eryri. Ffordd wych o ddysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer mentro i amodau mynyddig y gaeaf. Byddwn yn cwmpasu'r defnydd o gramponau, caib rhew a sut i ddewis dillad ac offer er mwyn amodau gaeafol. Byddwch chi'n dysgu am dywydd y gaeaf, yn deall rhagolygon eirlithriadau ac yn datblygu ymwybyddiaeth dda o amodau'r gaeaf a sut maen nhw'n effeithio arnon ni ar y mynyddoedd. Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi'n teimlo'n hyderus i gael anturiaethau gaeafol eich hun! Cysylltwch â ni os nad yw dyddiadau ein cyrsiau yn cyfateb i'ch dyddiadau gan ein bod yn aml yn trefnu dyddiadau amgen neu gyrsiau pwrpasol gan fod dyddiadau ein cyrsiau'n adlewyrchu'r tywydd presennol.


Yn addas i

  • Gerddwyr sydd eisiau dysgu'r sgiliau sylfaenol i gerdded yn y gaeaf.
  • Gerddwyr sydd eisiau dysgu sut i ddefnyddio offer fel cramponau a chaib rhew.
  • Rai sydd eisiau darganfod y fynyddoedd yn ystod y gaeaf.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Trafnidiaeth
  • Gellir llogi offer technegol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£140

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 25 Jan 2020 - ( 2 diwrnod )

Dechrau: 22 Feb 2020 - ( 2 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Mae cerdded mynyddoedd Prydain yn ystod y gaeaf yn her wahanol. Mae tywydd gaeafol yn cynnig golygfeydd gwahanol a mwy dramatig. Er mwyn mwynhau cerdded ein mynyddoedd yn y gaeaf mae angen meddu sgiliau sylfaenol. Mae'r cwrs yn addas i bobl sydd â ychydig neu ddim profiad o gerdded y mynyddoedd yn ystod y gaeaf.

Mae gennym offer technegol ar gael i'w llogi ond fydd angen i chwi dod a'ch esgidiau gaeaf eich hunain.

Croeso i chwi cysylltu er mwyn trafod os rydych yn ansicr o unrhyw beth.

Mae angen lefel ffitrwydd gweddol ar gyfer cyrsiau'r gaeaf a dylid cael profiad o gerdded mynyddoedd yn tymor yr Haf.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

  1. Cyfarfod 9yb (o dan do diwrnod cyntaf)
  2. Trafod offer, dillad, tywydd, gweithdrefnau argyfwng a mordwyo. Bydd ymwybyddiaeth eira a chynllunio taith gerdded aeafol yn cael eu trafod.
  3. Gosod a defnyddio offer gaeaf yn gywir
  4. Taith i dir mynyddig i ymarfer sgiliau gaeaf.
  5. Adborth. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5yh.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Thanks Steve. Can’t wait for the next one.
Paul Brook, Sir Fon

Winter skills - really enjoyed the day. and learnt so many new skills. Confidence has developed massively! The package is tailored to your needs while remaining on syllabus. Very responsive/professional from the point of making an enquiry. Informal and friendly teaching while maintaining professional standards.I would highly recommend to local people/groups as well as those from afar.
Clara, Wales


Lluniau