Cyrsiau

Sgiliau Bryn

Sgiliau Bryn

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu'r iseldir. Mae diogelwch wrth gerdded bryniau yn ein galluogi i fwynhau’r profiad i’r eithaf. Mae ein cwrs dau...

Mwy

Sgiliau Mynydd

Sgiliau Mynydd

Mae ein cyrsiau sgiliau mynydd yn addas i bobl sydd eisiau trosglwyddo eu profiad yn cerdded i diroedd mwy cymhleth a heriol. Rydym yn anelu i dreulio cymaint o amser â phosib allan ar y...

Mwy

Cerdded Gaeaf yng Nghymru

Cerdded Gaeaf yng Nghymru

Cyflwyniad i gerdded yn ystod y gaeaf ym mynyddoedd Eryri. Ffordd wych o ddysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer mentro i amodau mynyddig y gaeaf. Byddwn yn cwmpasu'r defnydd o gramponau, caib rhew a sut...

Mwy

Sgiliau Gaeaf - Yr Alban

Sgiliau Gaeaf - Yr Alban

Cyfle i cael profiad o fynyddoedd yr Alban ar eu gorau a chynyddu eich gwybodaeth am gerdded yn y gaeaf gyda'n cwrs Sgiliau Gaeaf yr Alban. Mae amodau gaeafol yn heriol ond gall hefyd roi profiadau...

Mwy

Mordwyo

Mordwyo

Mae ein cyrsiau mordwyo wedi eu dylunio i sicrhau bod eich hyder yn codi wrth ddarllen map a defnyddio cwmpawd yn annibynnol. Agwedd ymarferol sydd gennym ac mae'n galluogi chwi i ymestyn eich...

Mwy

Dringo i ddechrau

Dringo i ddechrau

Diwrnod gwych allan yn dringo, abseilio a dysgu sgiliau newydd. Bydd eich hyfforddwr cyfeillgar a chymwys yn sicrhau eich bod chi'n profi dringo yn yr awyr agored yn ddiogel. Yn ystod y dydd byddwn...

Mwy