Cyrsiau

Sgiliau Bryn

Sgiliau Bryn

Mae’r cwrs wedi ei anelu at bobl sydd newydd ddechrau cerdded bryniau neu'r iseldir. Mae diogelwch wrth gerdded bryniau yn ein galluogi i fwynhau’r profiad i’r eithaf. Mae ein cwrs dau...

Mwy

Sgiliau Mynydd

Sgiliau Mynydd

Mae ein cyrsiau sgiliau mynydd yn addas i bobl sydd eisiau trosglwyddo eu profiad yn cerdded i diroedd mwy cymhleth a heriol. Rydym yn anelu i dreulio cymaint o amser â phosib allan ar y...

Mwy

Cerdded Gaeaf sylfaenol - Cymru

Cerdded Gaeaf sylfaenol - Cymru

Cyflwyniad i gerdded yn ystod y gaeaf yng Nghymru.Ffordd gwych o ddysgu'r sgiliau hanfodol i gerdded mynyddoedd mewn amodau gaeafol....

Mwy

Sgiliau Gaeaf - Yr Alban

Sgiliau Gaeaf - Yr Alban

Cyfle i brofi mynyddoedd yr Alban ar eu gorau a'u mwyaf heriol. Cynyddwch eich wybodaeth o'r sgiliau hanfodol i gerdded mynyddoedd yr Alban yn ystod y gaeaf....

Mwy

Mordwyo

Mordwyo

Mae ein cyrsiau mordwyo wedi eu dylunio i sicrhau bod eich hyder yn codi wrth ddarllen map a defnyddio cwmpawd yn annibynnol. Agwedd ymarferol sydd gennym ac mae'n galluogi chwi i ymestyn eich...

Mwy

Dringo a cherdded

Dringo a cherdded

Diwrnod gwych allan yn dringo, abseilio ac yn dysgu sgiliau mynydd. Fydd eich hyfforddwr profiadol a cymhwysedig yn gwnued siwr eich bod yn cael y goreu o ddringo a cerdded yn ardal prydferth Eryri!...

Mwy