Sgiliau gaeaf Yr Alban

Mae ein cyrsiau sgiliau gaeaf deuddydd yn yr Alban fel arfer wedi'u lleoli o amgylch Cairngorm a'r Northern Corries ger Aviemore. Mae'r rhain yn gyrsiau gwych ar gyfer ymgolli yn amgylchedd y gaeaf ond gall mynyddoedd yr Alban hefyd fod yn lleoedd heriol lle gallwch ddod ar draws tymerhoedd is na sero yn rheolaidd, gwyntoedd cryfion a bron i ddim gwelededd!

Mae mentro allan yn ystod y gaeaf yn dod â gwahanol heriau i amodau'r haf a lle mae'r gofynion corfforol yn fwy. Byddwn yn dangos i chi sut i gynllunio taith gaeaf, beth i'w wisgo a'i gario a sut i lywio yn y gaeaf wrth ddewis llwybrau diogel. Byddwn yn cwmpasu'r defnydd o gramponau, bwyell iâ a sut i ddewis dillad ac offer gaeaf. Byddwch chi'n dysgu am gynllunio taith gerdded yn y gaeaf, tywydd gaeafol, a datblygu ymwybyddiaeth dda o amodau'r gaeaf a sut maen nhw'n effeithio ar gerddwyr ar y mynyddoedd. Bydd ymwybyddiaeth eirlithriad yn thema gyson mewn theori ac ymarfer. Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi'n teimlo'n hyderus i gael eich anturiaethau gaeafol eich hun!

Dyma beth oedd Nick o Loegr yn meddwl o'r cwrs sgiliau gaeaf yn Yr Alban:

"Newydd gwblhau cwrs sgiliau gaeaf gwych gyda Stephen (Jones) ym mynyddoedd y Cairngorm. Er gwaethaf tywydd amrywiol ac, ar adegau, eithafol (e.e. gwyntoedd 70mya), llwyddom i fynd allan ar y mynydd pob diwrnod a dysgu llawer. Fe wnaethon ni ymestyn ein hunain a chael amser pleserus a gwerth chweil. Ni allaf ganmol Stephen yn ddigon am ei arweiniaeth - mae'n canfod cydbwysedd perffaith rhwng diogelwch, dysgu, mwynhad - ac mae'r modd a'r arddull y mae'n ei defnyddio i ddysgu yn wirioneddol ragorol. Edrych ymlaen at wneud cyrsiau pellach gyda Stephen."

Sgiliau gaeaf Yr Alban


Yn addas i

 • Oedolion
 • Unigolion
 • Grwpiau
 • Cerddwyr mynydd haf rheolaidd

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Offer technegol
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£150

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

2 days

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!

Please enquire for dates!


Disgrifiad o’r cwrs

Mae'r cwrs 2 ddiwrnod hwn ar gyfer HYFFORDDIANT yn unig ac NID yw'n cynnwys unrhyw lety, prydau bwyd neu gludiant. Bydd angen eich esgidiau gaeaf eich hun arnoch chi.
Mae llogi helmed, cramponau a caib rhew wedi'i gynnwys yn ogystal â chludiant yn y cwrs megis o'n man cyfarfod dyddiol ym mhentref Aviemore hyd at y ganolfan sgïo ac yn ôl.

Cysylltwch â ni os nad yw dyddiadau ein cwrs yn cyd-fynd â'ch argaeledd gan ein bod yn aml yn trefnu dyddiadau amgen neu gyrsiau pwrpasol i adlewyrchu'r tywydd presennol.

Cysylltwch â ni am cyngor os ydych chi'n ansicr.

Mae angen lefel rhesymol o ffitrwydd ar gyfer y cwrs hwn a dylech fod â phrofiad o gerdded mynydd yn yr haf.

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

DYDD 1

 1. Cyfarfod yn pentref Aviemore
 2. Trafod sut i gynllunio taith fynydd aeaf gan gynnwys tywydd gaeaf ac ymwybyddiaeth eirlithriad.
 3. Trafod offer, dillad, gosod cramponau yn gywir, cyflwyniad i caib rhew ac offer diogelwch personol.
 4. Taith mynyddig gaeaf i roi theori ar waith a dysgu sgiliau symud yn ddiogel.
 5. Cyflwyniad i llywio yn y gaeaf, adnabod a rheoli peryglon, defnyddio pwyntiau allweddol ar hyd y daith a dewis llwybr diogel.
 6. Dychwelwch a diwrnod 1 yn gorffen tua 5yh

DYDD 2

 1. Cynllunio taith fynydd aeaf fel grŵp gan gynnwys defnyddio rhagolygon tywydd y gaeaf a dehongli rhagolygon eirlithriad.
 2. Datblygu sgiliau symud gan gynnwys ar dir mwy serth a thir cymysg a chael ymwybyddiaeth o beth i'w wneud os ydym yn baglu neu'n llithro yn y gaeaf.
 3. Adeiladu ar dechnegau llywio’r gaeaf, gwahanol fapiau a defnyddio technoleg.
 4. Dychwelyd am adborth a chwrs yn gorffen tua 5yh

Mae'r holl amserau ar y mynydd yn rhai bras. Efallai y bydd union lwybrau a lleoliad yn newid ond bydd eich hyfforddwr yn eich hysbysu trwy gydol y ddau ddiwrnod.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Lluniau