Sgiliau Bryn yn Eryri

Mae ein cwrs sgiliau bryn yn Eryri wedi'i anelu at ddechreuwyr neu'r rheini sydd yn newydd i gerdded yn yr awyr agored. Efallai eich bod chi'n cerdded yn rheolaidd o amgylch eich ardal leol a'ch llwybrau cyhoeddus ond nad ydych chi'n hollol hyderus am gynllunio, llywio a deall ffactorau eraill sy'n effeithio ni wrth gerdded yn y bryniau a'r mynyddoedd. Mae'r pwyslais ar yr ochr ymarferol a bydd y ddau ddiwrnod yn cael eu strwythuro i roi digon o amser i chi ymarfer a chydgrynhoi'ch gwybodaeth a'ch sgiliau newydd wrth gerdded trwy olygfeydd gwych yng Ngogledd Cymru! Bydd llywio yn cael ei ymarfer trwy gydol y ddau ddiwrnod. Rydyn ni'n cadw ein grwpiau'n weddol fach i sicrhau bod gennych chi brofiad cofiadwy ac o ansawdd. Mae ein holl arweinwyr yn gymwysedig, wedi'u hyswirio ac yn wybodus. Ein nod yw rhoi'r hyder i chi fentro allan i'r bryniau yn annibynnol wrth ddysgu mewn ffordd hamddenol a hwyliog.

Dyma beth oedd Nia o'r Fferi Isaf yn meddwl o'r cwrs:

"Cwrs gwych. Roeddwn i'n pryderu ychydig i ddechrau gan nad oedd gen i unrhyw hyder wrth ddefnyddio map. Erbyn diwedd y cwrs roeddwn i'n" fwrlwm "ac roeddwn i'n teimlo'n ddigon hyderus i roi cynnig ar ddarllen mapiau yn y dyfodol. Roedd Stephen yn athro gwych. yn ymarferol, yn galonogol (heb fod yn nawddoglyd) ac yn wybodus. Argymhellir yn gryf "

Sgiliau Bryn yn Eryri


Yn addas i

 • Unigolion
 • Teuluoedd a grwpiau bychain
 • Dechreuwyr cerdded bryn
 • Y rhai sy'n dymuno dysgu sgiliau sylfaenol llywio

Cyrsiau yn cynnwys

 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£150

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris
23-07-2022 2 Ddiwrnod £150
17-09-2022 2 Ddiwrnod £150

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!


Disgrifiad o’r cwrs

Mae'r cwrs sgiliau bryn wedi'i anelu at ddechreuwyr ac o'r eiliad y byddwch chi'n cwrdd â'ch hyfforddwr byddwch chi'n cael eich gwneud i deimlo'n gartrefol, gan ddysgu ar gyflymder cyfforddus. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal ar y Carneddau, set dreigl o fryniau a mynyddoedd uwchben pentref Bethesda. Efallai y byddwn yn ymweld â lleoliadau eraill gerllaw i wneud y gorau o'r tywydd.
Mae ganddom ni mapiau a chwmpawdau i chi eu defnyddio ac mae gennym stoc o ddillad ac offer sbâr rhag ofn ichi anghofio dod ag eitem. Ar ôl i chi archebu byddwn yn anfon rhestr offer a llythyr ymuno atoch gyda gwybodaeth am y ddau ddiwrnod ac rydym bob amser ar gael i gael cyngor neu sgwrs os oes gennych unrhyw bryderon!

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

Mae'r cwrs 2 ddiwrnod yn cynnwys y canlynol:

 1. Cyfarfod am 9yb ar y diwrnod cyntaf
 2. Trafod y ffactorau sydd yn effeithio ar gynllunio taith.
 3. Tywydd a’i effaith ar gerddwyr.
 4. Dillad ac offer.
 5. Mordwyo yn cynnwys mapiau a thechnoleg modern.
 6. Mynediad a chadwraeth.
 7. Cymorth cyntaf a gweithdrefnau argyfwng.
 8. Taith fryniau lleol tra'n trafod pynciau’r cwrs.
 9. Adborth a thrafodaeth pob diwrnod
 10. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5.30yh pob diwrnod.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Nid yw'n cynnwys llety.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Cwrs gwych. Roeddwn ychydig yn nerfus i ddechrau gan nad oedd gen i unrhyw hyder wrth ddefnyddio map. Erbyn diwedd y cwrs roeddwn i'n "fwrlwm" ac yn teimlo'n ddigon hyderus i roi cynnig ar ddarllen mapiau yn y dyfodol. Roedd Stephen yn athro gwych; yn gymwynasgar, yn galonogol (heb fod yn nawddoglyd) ac yn wybodus. Argymhellir yn gryf
Nia

Newydd gwblhau diwrnod rhagorol gyda Stephen o Anelu Aim Higher. Ail cydio yn sgiliau cerdded presennol ac yn dysgu set newydd o sgiliau ymarferol ar gyfer cerdded yn y bryniau. Mae gan Stephen ffordd wych o ddysgu trwy wneud ac roedd yn gwmni gwych. Rwy'n teimlo cymaint yn fwy hyderus ynglŷn â chynllunio llwybrau a cherdded allan yn y bryniau nawr. Ni allaf ei argymell yn ddigon uchel- diolch yn fawr iawn Anelu!
Elizabeth


Lluniau