Llywio Nos

Gyda llai o olau dydd ar gael i gwblhau eich teithiau cerdded, mae'r sgil o allu llywio mewn tywyllwch yn bwysig. Bydd ein cwrs llywio NOS yn un sylfaenol am pedair awr ac yn eich cyflwyno i llywio nos ac yn rhoi hyder i chi gerdded yn ystod tywyllwch dros tir agored.

Llywio Nos


Yn addas i

 • Y rhai sy'n dymuno cael profiad ychwanegol o llywio'n nos
 • Y rhai sy'n cychwyn ar y cymhwyster Arweinydd Mynydd
 • Pobl nad oes ganddynt unrhyw brofiad o llywio yn y tywyllwch
 • Cerddwyr rheolaidd

Cyrsiau yn cynnwys

 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£40

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

4 awr

Argaeledd

Ia


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris
02-11-2022 4 awr £40
07-12-2022 4 awr £40
£

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!


Disgrifiad o’r cwrs

Gyda llai o olau dydd ar gael i gwblhau eich teithiau cerdded, mae'r sgil o allu llywio mewn tywyllwch yn bwysig. Bydd ein cwrs llywio NOS yn un sylfaenol am  pedair awr ac yn eich cyflwyno i llywio nos ac yn rhoi hyder i chi gerdded yn ystod tywyllwch dros tir agored. Mae'r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau naill ai ein cwrs llywio, ein cwrs sgiliau bryn neu fynydd neu rydych chi'n gallu defnyddio map a chwmpawd i gymryd cyfeirnod, mesur pellter a chynllunio taith syml. Anfonir y manylion llawn ar ôl i chi archebu. Uchafswm maint y grŵp fydd 6. Byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif am ddod!

Mae hefyd yn berffaith i'r rhai sy'n ystyried cychwyn ar gymhwyster Arweinydd Mynydd ac sy'n dymuno ennill mwy o brofiad a hyder i lywio yn y tywyllwch.

Bydd y noson yn hamddenol iawn heb unrhyw bwysau i gael pethau'n iawn ac mae'n gyfle delfrydol i roi cynnig ar lywio nos o dan arweiniad.

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

 • Cyfarfod am 6.30yh
 • Bydd y man cyfarfod o amgylch Bethesda neu Llanberis
 • Taith i dir / bryniau lleol i ymarfer sgiliau llywio
 • Dychwelyd yn ôl i'r man cyfarfod erbyn 11yh fan bellaf.
 • Anfonir y manylion llawn ar ol archebu

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho